I. ÚS 3844/16
I.ÚS 3844/16 ze dne 29. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti a) Georga Gottfrieda, b) Stephana Gottfrieda a c) Michaela Gottfrieda, jíž se stěžovatelé domáhají rehabilitace, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Stěžovatelé podali rehabilitační žalobu k Okresnímu soudu v Chebu, který ji odmítl jako vadné (nejasné) podání. Po neúspěšném odvolání stěžovatelé podali dovolání; Nejvyšší soud však řízení o dovolání zastavil, protože si stěžovatelé přes výzvu neobstarali zákonem vyžadované advokátní zastoupení.

2. Obsahově nejasnou ústavní stížností se stěžovatelé i u Ústavního soudu domáhali rehabilitace, nebyli však zastoupeni advokátem (§ 30 zákona o Ústavním soudu) a neuvedli určitým způsobem, jakým zásahem orgánu veřejné moci mělo být porušeno jejich základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu]. Na výzvu k odstranění vad ve lhůtě dvou měsíců nereagovali.

3. Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatelé neodstranili ve lhůtě jim k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.