I. ÚS 3646/12
I.ÚS 3646/12 ze dne 14. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Ludvíka Davida a Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti Tomáše Vůjtěcha, zastoupeného Mgr. Michalem Kojanem, advokátem, sídlem v Praze 1, Pařížská 28, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 20. 7. 2012 č. j. 47 EXE 2304/2010-71, spojené s návrhem na zrušení § 87 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 8, jako účastníka řízení, takto:
V předposledním odstavci odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 3646/12, se opravuje text tak, že slova "§ 289 odst. 3 insolvenčního zákona" se nahrazují slovy "§ 87 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb."
Odůvodnění:
Ve shora označené věci rozhodl Ústavní soud dne 23. 10. 2013 usnesením. V tomto usnesení došlo k písařské chybě v odůvodnění při označení ustanovení zákona, které bylo stěžovatelem navrhováno ke zrušení. Na toto pochybení upozornil zástupce stěžovatele e-mailem ze dne 11. 11. 2013. Za této situace Ústavní soud postupoval dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že hlavička usnesení a výrok obsahují správné označení předmětného ustanovení zákona a zůstávají opravou nedotčeny.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2013

Ivana Janů, v.r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.