I. ÚS 3411/13
I.ÚS 3411/13 ze dne 20. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Kateřiny Šimáčkové a Ludvíka Davida, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Jitky Mácové, zastoupené Mgr. Bohuslavem Baudyšem, advokátem, se sídlem Semilská 927/52b, 197 00 Praha 9 - Kbely, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v postupu Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 43 T 17/2006, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 11. 11. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky.

Dne 14. 11. 2013 Ústavní soud obdržel přípis, kterým stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce sděluje, že svoji ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 3411/13 bere zpět.

Z tohoto důvodu Ústavní soud v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2013

Ivana Janů, v.r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.