I. ÚS 335/05
I.ÚS 335/05 ze dne 11. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Z. V., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Kubínem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská 7, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1590/2001, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo 381/2005, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 2004, sp. zn. 5 Co 1524/2004, a proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 9 C 102/2003, takto:

1. Ústavní stížnost se odmítá. 2. Stěžovatel má právo účastnit se jednání ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 314/05 jako vedlejší účastník.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 6. 6. 2005, kterou Ústavní soud obdržel dne 9. 6. 2005, domáhal zrušení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1590/2001, usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo 381/2005, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 2004, sp. zn. 5 Co 1524/2004, a rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 9 C 102/2003.

Ústavní soud přezkoumal podmínky projednání návrhu a zjistil, že ve stejné věci, tj. ve věci ústavní stížnosti směřující proti shora označeným rozhodnutím obecných soudů bylo, před Ústavním soudem podle návrhu stěžovatelů M. V. a J. V. ze dne 30. 5. 2005, který Ústavní soud obdržel dne 31. 5. 2005, zahájeno řízení, vedené pod sp. zn. I. ÚS 314/05.

Podle ust. § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. je návrh nepřípustný v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná. Nepřípustný návrh však byl v dané věci podán oprávněným navrhovatelem (stěžovatelem) v souladu s ust. § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. V takovém případě má oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst. 2 in fine zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník; jde o návrh, který je veden pod sp. zn. I. ÚS 314/05. Vedlejší účastník má přitom v řízení stejná práva a povinnosti jako účastníci (§ 28 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Z výše uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto o vedlejším účastenství navrhovatele podle ust. § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Samotný návrh pak byl odmítnut jako nepřípustný podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2005

Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.