I. ÚS 3329/09
I.ÚS 3329/09 ze dne 2. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Dagmar Lastovecké ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. C., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2009, čj. 25 Co 333/2009-51, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. 4. 2009, čj. 23 C 288/2008: takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 18. 12. 2009, došlou Ústavnímu soudu dne 23. 12. 2009, domáhal zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů.

Dne 28. 1. 2010 bylo Ústavnímu soudu doručeno zpětvzetí ústavní stížnosti. Stěžovatel je zdůvodnil tím, že nadále na projednání ústavní stížnosti netrvá.
Z § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že ústavní stížnost lze vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; následkem zpětvzetí je zastavení řízení. Vzhledem k tomu, že tato situace nastala i v souzené věci, Ústavní soud na základě dispozičního úkonu stěžovatele řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2010

Vojen Güttler, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.