I. ÚS 3187/13
I.ÚS 3187/13 ze dne 27. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu POGARAMI, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, bez právního zastoupení, směřujícím proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2013 č. j. 32 Cdo 2249/2013-166, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2013 č. j. 15 Co 1206/2012-136 a rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 29. 8. 2012 č. j. 16 C 55/2011-99, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Podání stěžovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 18. 10. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byla stěžovatelka dopisem ze dne 30. 10. 2013 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovatelce doručena dne 9. 11. 2013. Dne 17. 11. 2013 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, v němž bylo mimo jiné uvedeno, že stěžovatelka (resp. jednatel Pavel Polakovič) nevidí důvod, aby byla uzavřena smlouva s právníkem k zastupování v podané stížnosti, protože Ústava zaručuje každému občanovi právo bránit se bezpráví.

Z výše uvedeného vyplývá, že vytýkané vady návrhu nebyly stěžovatelkou přes řádné poučení odstraněny. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.