I. ÚS 3173/09
I.ÚS 3173/09 ze dne 9. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. A. Š., zastoupené Mgr. Ing. Hanu Továrkovou, společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2004, č.j. 54 C 271/99-128, "spojeného s exekučním vymáháním ze dne 1. 11. 2006, sp. zn. 084 EX 2868/06-54 u Exekutorského úřadu v Přerově", takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 25. 11. 2009 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Podáním ze dne 26. 1. 2010 vzala stěžovatelka ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
Ústavní soud proto v souladu s ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2010

Vojen Guttler v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.