I. ÚS 3033/13
I.ÚS 3033/13 ze dne 2. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti S. T., t. č. ve Věznici ve Valdicích, PSČ 507 11, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 1. 10. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 31. 10. 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 1. 11. 2013.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. ledna 2014

Ludvík David soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.