I. ÚS 295/05
I.ÚS 295/05 ze dne 2. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Obce Bulhary, zastoupené JUDr. Václavem Peňázem, advokátem se sídlem Brno, Smetanova 17, proti průtahům v řízení vedeném u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1638/93, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 5. 2005, napadla stěžovatelka postup obecných soudů ve shora uvedené věci. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 7. 2005, vzala svou ústavní stížnost zpět.

Na základě zpětvzetí ústavní stížnosti Ústavní soud řízení zastavil podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení může stěžovatel ústavní stížnost vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2005

Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.