I. ÚS 2651/13
I.ÚS 2651/13 ze dne 7. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti stěžovatele R. K., t. č. Věznice Pardubice, zastoupeného JUDr. Janem Najmanem, advokátem se sídlem nám. Republiky 53, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. července 2013 č. j. 14 To 208/2013-28 a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 18. června 2013 č. j. 4 PP 164/2013-16, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 28. 8. 2013 a doplněna dne 3. 10. 2013.

Dne 30. 10. 2013 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože tato podmínka byla v posuzované věci splněna, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 2651/13 zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2013

Ivana Janů v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.