I. ÚS 2432/12
I.ÚS 2432/12 ze dne 13. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. srpna 2012 v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatele Mgr. J. Č., zastoupeného JUDr. Janou Jasnou, advokátkou se sídlem Kutnohorská 288, 109 00 Praha 10, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 25. května 2012 č. j. 18 Co 76/2009-191, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Formálně bezvadnou ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví označené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, jímž byl ustanoven opatrovníkem E. M. T. H. C. a C. M. F. I. K. Y K. Tvrdil, že jím byl dotčen ve svém ústavně zaručeném základním právu zakotveném v čl. 9 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle něhož nikdo nesmí podroben nuceným pracím nebo službám.
Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Všechny námitky shodně obsažené v ústavní stížnosti již stěžovatel vyjádřil k dotazu soudu jemu adresovanému před rozhodnutím o jeho ustanovení opatrovníkem. S těmito se Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dostatečným, přesvědčivým a přiléhavým způsobem (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, § 157 odst. 2 ve spojení s § 29 odst. 3, 4 o. s. ř.) vypořádal. Postačí za této situace na obsah odůvodnění napadeného usnesení jako na ústavně souladný výraz nezávislého soudního rozhodování ve smyslu čl. 82 odst. 1 Ústavy ČR odkázat.

Porušení svého shora označeného ústavně zaručeného práva stěžovatel neprokázal; Ústavní soud proto stížnost pro zjevnou neopodstatněnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2012

Vojen Güttler předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.