I. ÚS 2300/16
I.ÚS 2300/16 ze dne 12. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti stěžovatelky TIPA Telekom plus a. s., se sídlem v Třebíči, Hrotovická 169, zastoupené JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou se sídlem v Třebíči, L. Pokorného 37, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 512/2016-354 ze dne 27. dubna 2016, usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě č. j. 54 Co 257/2015-304 ze dne 20. října 2015 a usnesení Okresního soudu v Třebíči č. j. 11 C 5/2011-243 ze dne 19. února 2015, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě a Okresního soudu v Třebíči jako účastníků řízení a vedlejší účastnice řízení Priton Management S. A., se sídlem v Belize, Belize City, Conner of Eyre & Hutson Street, P. O. BOX 2670, Blake Building, Suite 306, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Stěžovatelka vzala dne 11. 4. 2017 ústavní stížnost zpět, Ústavní soud proto řízení zastavil podle § 77 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2017

Kateřina Šimáčková v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.