I. ÚS 227/05
I.ÚS 227/05 ze dne 26. 4. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů o ústavní stížnosti R. Š., zastoupeného Mgr. Lukášem Kratochvílem, advokátem se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava, proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 48 T 6/2001, a proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 To 57/2003, takto:

Řízení se zastavuje. Odůvodnění: Stěžovatel se ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 18. 4. 2005, domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Dne 19. 4. 2006 však obdržel Ústavní soud podání, jímž vzal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce svou ústavní stížnost zpět. Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Vzhledem k tomu, že stěžovatel této možnosti využil, byly zákonné podmínky citovaného ustanovení naplněny. Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 26. dubna 2006

František Duchoň soudce zpravodajZa správnost vyhotovení: Jitka KučnáText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.