I. ÚS 2186/17
I.ÚS 2186/17 ze dne 12. 12. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře v rámci řízení o ústavní stížnosti stěžovatele M. M., zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem Čs. Legií 1719/5, Ostrava, proti usnesení Okresního soudu ve Znojmě č. j. 17 T 101/2016-327 ze dne 19. 9. 2016 a proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 5 To 85/2017-430 ze dne 29. 3. 2017, takto:
I. V řízení o ústavní stížnosti, přerušeném usnesením sp. zn. I. ÚS 2186/17 ze dne 25. července 2017, se pokračuje.

II. Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 14. 7. 2017 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí. Usnesením ze dne 25. 7. 2017 řízení o ústavní stížnosti Ústavní soud přerušil do rozhodnutí Nejvyššího soudu o stěžovatelových návrzích.

2. Dne 8. 12. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatel vzal svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět. Ústavní soud proto rozhodl, že odpadl důvod pro přerušení řízení i jeho pokračování (a to i ve vztahu k návrhu na odkladný účinek).

3. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.