I. ÚS 2049/17
I.ÚS 2049/17 ze dne 24. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. Abdullaha Zadeha Shahrama, t.č. ve Vazební věznici Brno, zastoupeného Mgr. Davidem Záhumenským, advokátem, se sídlem Burešova 6, Brno, proti usnesení Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu, expozitury Brno, ze dne 30. ledna 2017 č. j. NCOZ-7614-317/TČ-2016-417603 a proti usnesení Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu, expozitury Brno ze dne 22. května 2017 č. j. NCOZ-7614-590/TČ-2016-417603, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
1. Podáním ze dne 3. 7. 2017 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí.

2. Dne 19. 7. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatel vzal svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

3. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.