I. ÚS 2008/12
I.ÚS 2008/12 ze dne 19. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Pavla Holländera mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele B & B - Palírna "Pod lipou" v.o.s., se sídlem Petrovice ve Slezsku 219, Janov, zastoupeného JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem se sídlem v Bruntále, Eduarda Beneše 21, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2012, č. j. 2 Afs 11/2012-24, za účasti Nejvyššího správního soudu jako účastníka řízení takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 30. 5. 2012 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 7. 6. 2012, vzal stěžovatel ústavní stížnost výslovně v celém rozsahu zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2012

Vojen Gűttler předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.