I. ÚS 1928/17
I.ÚS 1928/17 ze dne 27. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Stanislava Mojžíška, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 11 UL 1/2017-276 ze dne 24. května 2017, za účasti Krajského soudu v Ostravě jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel podal ústavní stížnost nezastoupen advokátem, byť to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Již dříve byl opakovaně poučen, že tak činit nemá, a musí si toho být vědom (srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 4008/16 ze dne 2. 5. 2017, IV. ÚS 738/17 ze dne 23. 3. 2017, I. ÚS 4224/16 ze dne 30. 12. 2016, II. ÚS 3710/16 ze dne 11. 11. 2016, I. ÚS 2737/16 ze dne 2. 11. 2016, II. ÚS 2931/16 ze dne 10. 10. 2016, II. ÚS 2617/16 ze dne 15. 8. 2016, IV. ÚS 1717/16 ze dne 2. 6. 2016).

2. Ústavní soud proto stěžovatele k odstranění vad znovu nevyzýval a jeho návrh odmítl soudcem zpravodajem za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.