I. ÚS 1830/17
I.ÚS 1830/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Marie Zvonařové, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 53 EXE 3195/2012-212 ze dne 15. 11. 2016 a rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 9 Co 1231/2016-232 ze dne 4. 5. 2017, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 12. 6. 2017 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí.
2. Dne 15. 6. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatelka vzala svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

3. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.