I. ÚS 1762/17
I.ÚS 1762/17 ze dne 29. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Dany Plašilové, zastoupené Mgr. Markétou Kučerovou Pechovou, advokátkou, se sídlem Jungmannova 750/34, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 19 Co 23/2017-98 ze dne 16. 3. 2017, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
1. Podáním ze dne 6. 6. 2017 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí.

2. Dne 21. 6. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatelka vzala svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

3. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.