I. ÚS 149/05
I.ÚS 149/05 ze dne 2. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Františka Duchoně ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. Š., pravděpodobně proti nečinnosti Okresního soudu ve Znojmě ve věci vedené pod sp. zn. 5 C 1619/2002, t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 6. 3. 2005 domáhal zásahu Ústavního soudu zřejmě v jeho právní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 5 C 1619/2002. To nebylo z tohoto podání jasně patrno. Dne 20. 4. 2005 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad svého podání. Stěžovatel nebyl ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů zastoupen advokátem a dále ústavní stížnost neměla potřebné náležitosti ve smyslu § 34 citovaného zákona. Dne 25. 4. 2005 obdržel Ústavní soud podání, jimž stěžovatel bere ústavní stížnost zpět. To odůvodnil tím, že Okresní soud ve Znojmě nařídil v jeho právní věci na 12.5.2005 jednání. Proto je prý další řízení o jeho ústavní stížnosti bezpředmětné.

Proto Ústavní soud, ve smyslu ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. května 2005


JUDr. Ivana Janů předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.