I. ÚS 1443/17
I.ÚS 1443/17 ze dne 5. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Ing. Karla Mruzka a Pavly Pivodové, zastoupených JUDr. Milanem Gabrišem, advokátem se sídlem Astronautů 859, 736 01 Havířov - Město, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 56 Co 485/2016-571 ze dne 23. 2. 2017 a usnesení Okresního soudu v Ostravě č. j. 39 C 56/2010-532 ze dne 26. 10. 2016, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud odmítl ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, jako nepřípustnou, neboť stěžovatelé (dle údajů o řízení dostupných na oficiálním portálu Ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz) nepodali proti napadenému rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího dovolání, o čemž byli náležitě poučeni. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které stěžovatelům právní řád k ochraně jejich práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto je v tomto stádiu ústavní stížnost předčasná.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 5. června 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.