I. ÚS 141/05
I.ÚS 141/05 ze dne 15. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě ve složení předseda František Duchoň, soudců Vojena Gűttlera a Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti A. N., zast. JUDr. Renatou Volnou, advokátkou, sídlem Pellicova 25, Brno, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2005, č.j. 28 Cdo 1416/2004-152, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6.11.2003, č.j. 38 Co 10/2003-127, a proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 8.8.2002, č.j. 32 C 14/2001-98, s návrhem na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6.11.2003, č.j. 38 Co 10/2003-127, a spojenou s návrhem na zrušení § 4 odst. 2 zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně, jako účastníků řízení, a ing. P.P.,zast. JUDr. Robertem Kameníkem, advokátem, sídlem Česká 15, Brno, jako vedlejšího účastníka řízení, t a k t o :

Údaj o dni vydání usnesení č.j. I.ÚS 141/05-30 na str. 8 "15. listopadu 2005" se nahrazuje údajem "15. prosince 2005".

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označení věci rozhodl Ústavní soud nálezem usnesením, č.j. I.ÚS 141/05-30, které bylo vydáno dne 15. prosince 2005. Při kontrole ukončených spisů za IV. čtvrtletí 2005 posléze v tomto usnesení zjistil chybu, a to v uvedení nesprávného měsíce jeho vydání. Proto Ústavní soud tento nedostatek opravil postupem podle § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, § 167 odst. 2 a § 164 obč. soudního řádu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2006

František Duchoň, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.