I. ÚS 139/13
I.ÚS 139/13 ze dne 11. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudkyně Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti stěžovatele KATREX REAL, s. r. o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Křižíkova 1377, zastoupeného Mgr. Lubošem Havlem, advokátem, AK se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30a/404, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2012 č. j. 15 Co 284/2011-179, za účasti Krajského soudu v Ostravě, jako účastníka řízení, a Jaroslava Kmošťáka, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, a to pro porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces [čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina")], práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny) a práva podnikat (čl. 26 Listiny).

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 6. 9. 2013, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost ze dne 10. 1. 2013, ve znění opravy ze dne 27. 9. 2012, vedenou u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 139/13, v plném rozsahu zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. září 2013

Ivana Janů, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.