I. ÚS 1284/09
I.ÚS 1284/09 ze dne 6. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera, ve věci ústavní stížnost stěžovatele K. K., zastoupeného JUDr. Jiřím Miketou, advokátem, se sídlem Jaklovecká 18, 710 00 Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2008, sp. zn. 3 To 120/2008, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1240/2008, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 5. 2009, stěžovatel napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2008, sp. zn. 3 To 120/2008, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1240/2008.
Dne 29. 10. 2009 Ústavní soud obdržel přípis stěžovatele, ve kterém sděluje, že podanou ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 1284/09 bere v celém rozsahu zpět.

Z tohoto důvodu Ústavní soud v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2009

František Duchoň, v.r. předseda senátu



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.