I. ÚS 128/05
I.ÚS 128/05 ze dne 29. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů o ústavní stížnosti Ing. J. V., zastoupeného JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou v Brně, Pellicova 8a, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.12.2004, čj. 8 Co 882/2004-64, takto:

Řízení o ústavní stížnosti se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.12.2004, čj. 8 Co 882/2004-64, kterým mělo dojít k zásahu do jeho základních práv tím, že s ním Okresní soud v Karviné v řízení vedeném pod sp.zn. 28 C 71/2004 nejednal jako s účastníkem řízení, ani jako s vedlejším účastníkem a krajský soud tuto chybu nenapravil.

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 20.3.2006, vzal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost zpět.

Podle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět jen do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci jsou podmínky tohoto ustanovení splněny, Ústavní soud podle tohoto ustanovení citovaného zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

František Duchoň předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.