I. ÚS 124/05
I.ÚS 124/05 ze dne 7. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. Ř., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 7. 2004, čj. 8 Co 317/2004 - 260, takto:

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 3. 2004, napadl stěžovatel shora uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 3. 2005 stěžovatel sdělil, že své podání zaslal Ústavnímu soudu omylem, protože v jeho věci Ústavní soud již rozhodl a nechtěl, aby Ústavní soud ve věci znovu rozhodoval.

V této souvislosti lze podání stěžovatele interpretovat jako zpětvzetí ústavní stížnosti. Na základě uvedeného procesního úkonu stěžovatele Ústavní soud řízení zastavil podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení může stěžovatel ústavní stížnost vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2005

JUDr. Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.