I. ÚS 1229/17
I.ÚS 1229/17 ze dne 11. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele Jána Staše, zastoupeného Mgr. Michaelou Simandlovou, advokátkou se sídlem Jaselská 206/27, Brno, proti exekucím z roku 2015, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 21. 4. 2017 se stěžovatel domáhal nápravy stavu, způsobeného exekucemi z roku 2015.
2. Dne 3. 7. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatel vzal svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

3. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.