I. ÚS 1151/12
I.ÚS 1151/12 ze dne 4. 3. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudkyně Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatele SDRUŽENÍ ZPSSP o. s., se sídlem Křižany 211, Křižany, IČO: 22862439, zastoupeného Mgr. Kamilem Štěpánkem, advokátem, Advokátní kancelář se sídlem Na Nivách 907, Česká Lípa, proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. 1. 2012 č. j. 2011/90512-421, proti usnesení Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Ústí nad Labem ze dne 10. 11. 2011 č. j. DCA-T-168/2011, proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. 6. 2012 č. j. 2012/28515-421 a proti usnesení Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci ze dne 17. 2. 2012 č. j. LLB-T-21/2012, za účasti Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Ústí nad Labem a Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci, jako účastníků řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Včas podanými ústavními stížnostmi se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR, a to pro porušení práva na spravedlivý proces [čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (dále jen "Úmluva")] práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny) jakož i práva podnikat (čl. 26 Listiny).

Usnesením Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2012 byly ústavní stížnosti stěžovatele vedené pod sp. zn. I. ÚS 1151/12 a I. ÚS 3339/12 spojeny ke společnému řízení a nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 1151/12.
V podání, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 18. 12. 2013 a které bylo reakcí na výzvu soudu ze dne 5. 11. 2013, stěžovatel uvedl, že na projednání ústavní stížnosti netrvá.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. března 2014

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.