I. ÚS 108/17
I.ÚS 108/17 ze dne 18. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti R. T., toho času ve Věznici Pardubice, zastoupeného JUDr. Jiřím Kosem, MSc., advokátem se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, proti postupu řady soudních exekutorů, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Ústavní soud zastavil řízení o podané ústavní stížnosti podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, neboť stěžovatel vzal podáním ze dne 12. 4. 2017 svůj návrh v celém rozsahu zpět.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. dubna 2017

Kateřina Šimáčková v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.