9 ICm 2397/2016
Č. j. 9 ICm 2397/2016-61 (KSOS 25 INS 25227/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci

žalobkyně: INTERCOS B.M. s.r.o., IČO 27800008 sídlem Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava zastoupená advokátkou Mgr. Denisou Belošovičovou sídlem Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava proti žalované: JUDr. Anna Antlová, IČO: 26875811 sídlem Sadová 2650/20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava insolvenční správkyně dlužníka Game shop s.r.o. sídlem Slévárenská 407/20, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory zastoupená advokátem Mgr. Janem Svobodníkem sídlem Sadová 2650/20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty

takto: I. Z majetkové podstaty úpadce Game shop s.r.o., IČO: 26875811, se sídlem Ostrava- Mariánské Hory, Slévárenská 407/20, PSČ 709 00 se vylučují tyto movité věci: 1. stůl mycí s vevařeným dvoudřezem, umyvadlem a policí E 1400x600x900 mm-2 kusy 2. rampa osvětlovací-kruhová osv.tělesa-1 kus 3. tác nerez Leinen 125x350 mm-1 madlo-48 kusů

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová. isir.justi ce.cz

4. tác nerez Leinen 250x350 mm-1 madlo-8 kusů 5. tác nerez Leinen 250x350 mm-1 madlo-24 kusů 6. regál lamino 3POL, SKŘ-V-na zboží-1 kus 7. dvířka kyvná-lamino/masiv-1 kus 8. regál na pečivo-1 kus 9. regál lamino 5POL-zboží-1 kus 10. obklady stěny laminem-plocha pro podpis tekutou křídou-1 kus 11. obklady stěny laminem-plocha pro podpis tekutou křídou-1 kus 12. římsa osvětlovací-osvětlovací tělesa VMR-1 sada 13. paravan lamino-pevný-1 kus 14. pult neutrální B 1200-kolmé čelo s madlem-1 kus 15. pult neutrální 1500-kolmé čelo-rohový 90-1 kus 16. lavice čalouněná-GS-1 sada 17. stolek konzumační-prům.890, ocel 4705-kruh-2 kusy 18. skříňka na odkládání použitého nádobí s odpadkovým košem 700-1 kus 19. stolek konzumační 500x600 mm, ocel 4714 ST-8 kusů 20. skříňky do zápultí-sestava 3170x600x900 mm-1 kus 21. regál kombinovaný 3170-lamino-1 sada 22. příslušenství RAMONA 1050-C (obložení:čelo) Accessory Equipment-RAMONA-C- 3 kusy 23. osvětlení chladírny-1 sada 24. svítidlo nástěnné Prez Gallery 135-4 kusy 25. stůl pracovní s policí E 1400x600x900 mm-1 kus 26. závěsné svítidlo LIRIO SKIVE-2 kusy 27. chladící stropní jednotka-SFNO30-1 kus 28. stůl pracovní, 2x police E 1400x700x900 mm-1 kus 29. stůl pracovní s policí E 600x600x900 mm-1 kus 30. stůl pracovní s trnoží E 900x600x900 mm-1 kus 31. regál nerez 4POL E 1800x400x1800 mm-1 kus 32. chladící box KXH 4,41-1 kus 33. regál nerez 4POL E 1100x400x1800 mm-1 kus 34. závěsné svítidlo AS Ornela-5 kusů 35. stůl pracovní s trnoží E 600x600x900 mm-1 kus 36. robot univerzální stolní RM-800 l-1 kus 37. skříň mrazící plné dveře POLAR CB 114-1 kus 38. frapovač-CEA-M98T-S-1 kus 39. elektrický sporák ES 100 MW bílý-1 kus 40. chladící skříň UR 200S (nerezové opláštění)-1 kus 41. výrobník horké čokolády DZ 10-1 kus 42. židle masiv s křížem-9 kusů 43. šatní skříň v provedení Z-4 oddíly 800x500x1800 mm-1 kus 44. šatní skříň v provedení Z-2x2 oddíly 600x500x1800 mm-1 kus 45. židle křeslo-hnědá-10 kusů.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 19.000,-Kč k rukám advokátky žalobkyně do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 7. 7. 2016 došlou soudu dne 8. 7. 2016 se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by byly z majetkové podstaty dlužníka Game shop s.r.o., se sídlem Slévárenská 407/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26875811 (dále jen dlužník) vyloučeny tyto movité věci: 1. stůl mycí s vevařeným dvoudřezem, umyvadlem a policí E 1400x600x900 mm-2 kusy 2. rampa osvětlovací-kruhová osv.tělesa-1 kus 3. tác nerez Leinen 125x350 mm-1 madlo-48 kusů 4. tác nerez Leinen 250x350 mm-1 madlo-8 kusů 5. tác nerez Leinen 250x350 mm-1 madlo-24 kusů 6. regál lamino 3POL, SKŘ-V-na zboží-1 kus 7. dvířka kyvná-lamino/masiv-1 kus 8. regál na pečivo-1 kus 9. regál lamino 5POL-zboží-1 kus 10. obklady stěny laminem-plocha pro podpis tekutou křídou-1 kus 11. obklady stěny laminem-plocha pro podpis tekutou křídou-1 kus 12. římsa osvětlovací-osvětlovací tělesa VMR-1 sada 13. paravan lamino-pevný-1 kus 14. pult neutrální B 1200-kolmé čelo s madlem-1 kus 15. pult neutrální 1500-kolmé čelo-rohový 90-1 kus 16. lavice čalouněná-GS-1 sada 17. stolek konzumační-prům.890, ocel 4705-kruh-2 kusy 18. skříňka na odkládání použitého nádobí s odpadkovým košem 700-1 kus 19. stolek konzumační 500x600 mm, ocel 4714 ST-8 kusů 20. skříňky do zápultí-sestava 3170x600x900 mm-1 kus 21. regál kombinovaný 3170-lamino-1 sada 22. příslušenství RAMONA 1050-C (obložení:čelo) Accessory Equipment-RAMONA-C- 3 kusy 23. osvětlení chladírny-1 sada 24. svítidlo nástěnné Prez Gallery 135-4 kusy 25. stůl pracovní s policí E 1400x600x900 mm-1 kus 26. závěsné svítidlo LIRIO SKIVE-2 kusy 27. chladící stropní jednotka-SFNO30-1 kus 28. stůl pracovní, 2x police E 1400x700x900 mm-1 kus 29. stůl pracovní s policí E 600x600x900 mm-1 kus 30. stůl pracovní s trnoží E 900x600x900 mm-1 kus 31. regál nerez 4POL E 1800x400x1800 mm-1 kus 32. chladící box KXH 4,41-1 kus 33. regál nerez 4POL E 1100x400x1800 mm-1 kus 34. závěsné svítidlo AS Ornela-5 kusů 35. stůl pracovní s trnoží E 600x600x900 mm-1 kus 36. robot univerzální stolní RM-800 l-1 kus 37. skříň mrazící plné dveře POLAR CB 114-1 kus 38. frapovač-CEA-M98T-S-1 kus 39. elektrický sporák ES 100 MW bílý-1 kus 40. chladící skříň UR 200S (nerezové opláštění)-1 kus 41. výrobník horké čokolády DZ 10-1 kus

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

42. židle masiv s křížem-9 kusů 43. šatní skříň v provedení Z-4 oddíly 800x500x1800 mm-1 kus 44. šatní skříň v provedení Z-2x2 oddíly 600x500x1800 mm-1 kus 45. židle křeslo-hnědá-10 kusů. (dále jen movité věci). 2. Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že dne 14. 9. 2011 uzavřela žalobkyně a dlužník Smlouvu o úvěru (dál jen Smlouva), na základě které žalobkyně dlužníkovi poskytla úvěr v celkové výši 1 870 000 Kč, jenž se dlužník zavázal vrátit v sedmi splátkách po 250 000 Kč a jedné po 120 000 Kč nejpozději do 30. 9. 2014 spolu s úrokem ve výši 0,5 % p.a. z dlužné částky. Smlouva byla změněna dne 29. 9. 2014 Dodatkem č. 1 tak, že dlužník se zavázal vrátit úvěr v celkové výši 1 870 000 Kč nejpozději do 30. 9. 2015 ve formě jednorázové splátky, a to s ohledem na nové podnikatelské aktivity dlužníka v oblasti počítačových her. Dne 1. 4. 2015 uzavřela žalobkyně s dlužníkem Smlouvu o zajišťovacím převodu práva, na základě které dlužník převedl do vlastnictví žalobkyně movité věci uvedené v Příloze č. 1 ze dne 1. 4. 2015, jejíž nedílnou součástí je faktura č. 140761-2 ze dne 12. 11. 2014, v níž jsou movité věci ještě podrobněji specifikovány jako zajištění splacení úvěru ze Smlouvy. Převod vlastnického práva byl sjednán jako převod s rozvazovací podmínkou tak, že pokud dlužník vrátí žalobkyni úvěr řádně a včas, stane se vlastníkem movitých věcí opět dlužník, jinak žalobkyně zůstane jejich výlučným vlastníkem a cena movitých věcí bude považována za splátku úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru. Dlužník však ke dni splatnosti úvěru (tj. ke dni 30. 9. 2015) úvěr žalobkyni nevrátil, ani nezaplatil sjednané úroky. Žalobkyně s dlužníkem proto uzavřela dne 1. 10. 2015 Dohodu, ve které žalobkyně a dlužník učinili nesporným, že výlučným vlastníkem movitých věcí (ohledně nichž je vedena žaloba) je žalobkyně. Žalobkyně oznámila žalované dopisem ze dne 11. 4. 2016 označeným jako Uplatnění vlastnického práva k movitým věcem , že je výlučným vlastníkem movitých věcí a předložila jí všechny potřebné dokumenty. Žalovaná na dopis nereagovala a nedoručila žalobkyni ani vyrozumění o soupisu majetku ve smyslu ust. § 225 IZ. Movité věci byly umístěny v kavárně Sweet Sisi v Obchodním centru FRYDA ve Frýdku-Místku. 3. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s odůvodněním, že Smlouva o zajišťovacím převodu práva byla mezi žalobkyní a dlužníkem uzavřena přibližně 9 měsíců před zjištěním úpadku dlužníka. Žalovaná měla za to, že movité věci sepsala do majetkové podstaty dlužníka po právu, když dle jejího názoru byla Smlouva o zajišťovacím převodu práva ze dne 1. 4. 2015 neplatným a rovněž neúčinným právním úkonem, kterým dlužník zkrátil možnost uspokojení věřitelů na úkor žalobkyně. Zajišťovací převod práva zajišťoval závazek již existující, a to od roku 2011, navíc v době, kdy dlužník byl již v úpadku či hrozícím úpadku. Dlužník ani z části nehradil dluh po dobu tří a půl let a následně se rozhodl, že převede movité věci v jeho vlastnictví výhradně na jednoho ze svých věřitelů, kdy takto učinil v době méně než jednoho roku před zjištěním úpadku. V této situaci šlo o zcela úmyslné zkrácení uspokojení dalších věřitelů ze strany dlužníka a tento úmysl musel být žalobkyni znám. Důvody neplatnosti žalovaná spatřovala v souhrnu okolností, a to z hlediska věcného i časového, kdy bylo zřejmé, že Smlouvou o zajišťovacím převodu práva se dlužník pokusil vyvést svůj majetek na úkor dalších věřitelů a byl si vědom, že takto významně poškozuje ostatní věřitele, když v dané době se již nacházel fakticky v úpadku. 4. U ústního jednání konaného dne 5. 10. 2017 účastníci setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalovaná uvedla, že z insolvenčního spisu je zřejmé, že již v roce 2014 tedy před uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru a Smlouvě o zajišťovacím převodu práva měl dlužník dluhy ve výši několika miliónů korun. K výzvě soudu ohledně tvrzeného důvodu neplatnosti Smlouvy o zajišťovacím převodu práva žalovaná odkázala na písemné procesní stanovisko a tvrdila, že se

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

jednalo o úmyslné zkrácení uspokojení věřitelů dlužníka a tento úmysl musel být žalobkyni znám. Toto usuzovala zejména ze skutečnosti, že finanční prostředky nebyly použity na zakoupení věcí, které byly předmětem žaloby. Dále tvrdila, že právní zástupkyně žalobkyně byla právní zástupkyní dlužníka v mnoha případech obchodních, pracovních, v podstatě vypracovávala smlouvy a zastupovala je při soudních sporech. Úmysl dlužníka jí tak musel být znám. 5. Žalobkyně setrvala na svém tvrzení, že Smlouva o zajišťovacím převodu práva je platným právním úkonem, jakožto i úkonem účinným, přičemž žalovaná ani neúčinnost odpůrčí žalobou neuplatnila. Poukázala na skutečnost, že byla zajištěna pohledávka z roku 2011, a proto nemohli být poškození věřitelé, jejichž pohledávky vznikly později. Zástupkyně žalobkyně dále uvedla, že úmysl dlužníka nelze dovozovat ze skutečnosti, že peněžní prostředky nebyly použity na nákup věcí, které jsou předmětem vylučovací žaloby. Poukázala na skutečnost, že Smlouva a peněžní prostředky byly poskytnuty v roce 2011 a věci byly zakoupeny mnohem později, zřejmě v roce 2014. K tvrzenému zastupování dlužníka uvedla, že tohoto zastupovala pouze ad hoc v několika věcech, přičemž tyto věci neměly žádnou souvislost se Smlouvou a se Smlouvou o zajišťovacím převodu práva. Ve vztahu k těmto právním úkonům neposkytovala dlužníkovi žádnou právní pomoc ani tyto nesepisovala. S žalobcem a jednatelkou žalobce byla v kontaktu až v souvislosti s uplatněním vlastnického práva k věcem, které jsou předmětem této žaloby a byla požádána o zastupování v této věci. 6. Mezi účastníky řízení nebylo sporu ohledně skutečností, což vyplývá ze stanovisek účastníků řízení: -zjištění úpadku, prohlášení konkurzu na majetek dlužníka a ustanovení žalované insolvenční správkyní dlužníka, -soupis věcí, jež jsou předmětem vylučovací žaloby do soupisu majetkové podstaty, -včasné podání vylučovací žaloby. 7. V dané věci byla sporná skutečnost: -zda Smlouva o zajišťovacím převodu práva je platným a účinným právním úkonem. 8. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále občanský zákoník), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále ObčZ) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále ObchZ). S přihlédnutím k ust. § 3028 občanského zákoníku se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění účinném do 31. 12. 2013). Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva vznikla v roce 2011, bude tato posuzována dle právní úpravy ObčZ a ObchZ. Naopak Smlouva o zajišťovacím převodu práva vzniklá v roce 2015 bude posuzována dle ustanovení občanského zákoníku účinných k datu uzavření této smlouvy. 9. Insolvenční řízení je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ). Právní úprava vyloučení z majetkové podstaty je upravena v ust. § 225 IZ. 10. Podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odstavec 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odstavec 2).

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odstavec 3). 11. Nejvyšší soud již v důvodech usnesení ze dne 29. 4. 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněného pod č. 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek zdůraznil, že pro insolvenční řízení nelze bez dalšího (automaticky) přejímat judikatorní závěry ustavené při výkladu zákona o konkurzu a vyrovnání (dále jen ZKV), a to především proto, že IZ obsahuje poměrně podrobná procesní pravidla, že jež je třeba vnímat v komplexnosti a jejichž pojetí ne vždy odpovídá tomu, jak bylo v obdobné procesní situaci postupováno za účinnosti ZKV. V rozsudku ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011, uveřejněném pod číslem 127/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud doplnil, že uvedené nicméně neplatí pro závěry formulované v konkurzních poměrech k povaze tzv. vylučovací žaloby, jež jsou-se zřetelem k tomu, že podstata vylučovací žaloby nedoznala změn ani v nyní platné právní úpravě insolvenčního práva-použitelné i pro výklad ust. § 225 odst. 1 IZ. 12. K vylučovací žalobě podle ZKV Nejvyšší soud uzavřel např. v rozsudku ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 29 Odo 394/2002, uveřejněném pod číslem 81/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že její podstatou je závazným způsobem vyřešit otázku, zda majetek sepsaný do konkurzní podstaty byl do soupisu pojat oprávněně a zda zde není silnější právo jiné osoby než úpadce, které soupis tohoto majetku a jeho následné zpeněžení v konkurzu vylučuje. 13. Podstata vylučovací žaloby nedoznala změn ani v platné úpravě insolvenčního práva. Prostřednictvím vylučovací žaloby podané podle ust. § 225 IZ se pro poměry insolvenčního řízení s definitivní platností vymezuje příslušnost určitého majetku k majetkové podstatě dlužníka. 14. S ohledem na výše uvedené i v poměrech insolvenční úpravy patří k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty podle § 225 odst. 1 IZ (excindační žalobě), ty, jež byly (obdobně) ustaveny judikaturou jako předpoklad úspěšnosti vylučovací žaloby podle § 19 odst. 2 ZKV např. v R 27/2003 nebo v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 604/2001, uveřejněném pod číslem 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. K těmto předpokladům patří, že: 1) Označený majetek byl insolvenčním správcem příslušného dlužníka vskutku pojat do soupisu majetkové podstaty dlužníka. 2) Vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy této osobě bylo doručeno vyrozumění insolvenčního správce o soupisu majetku, k němuž tato osoba uplatňuje právo vylučující soupis (k tomu dlužno dodat, že osoba, která tvrdí, že označený majetek do majetkové podstaty nepatří, může podat vylučovací žalobu bez ohledu na to, zda jí bylo doručeno vyrozumění o soupisu tohoto majetku do majetkové podstaty dlužníka, což platí i pro poměry dané věci). Legitimace k podání vylučovací žaloby je dána již tím, že věc byla insolvenčním správcem zařazena (zapsána) do soupisu podstaty. 3) Žalovaným je insolvenční správce. 4) V době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku, trvají účinky konkurzu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě (nebyl v mezidobí ze soupisu majetku vyloučen).

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

5) Osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí jí. Poslední z uvedených předpokladů může být podle insolvenční úpravy (oproti ZKV nově) nahrazen (jinak naplněn) též tím, že osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že tu je jiný důvod, pro který neměl být majetek zahrnut do soupisu . 15. V dané věci o splnění prvních čtyř uvedených předpokladů nebyly pochybnosti, když ohledně těchto skutečností nebylo mezi účastníky řízení sporu. Pro výsledek řízení tak bylo určující, zda je dána poslední z vypočtených podmínek. Jak se podává z žaloby, žalobkyně se domáhá vyloučení movitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka na základě skutkových tvrzení, podle kterých je vlastníkem movitých věcí dle Smlouvy o zajišťovacím převodu práva ze dne 1. 4. 2015. 16. S ohledem na datum uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu práva mezi dlužníkem a žalobkyní, tj. datum 1. 4. 2015, bylo nutné postupovat podle ustanovení občanského zákoníku, účinných k datu uzavření této smlouvy. 17. Dle ust. § 497 ObčZ smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 18. Dle ust. § 588 odst. 1 občanského zákoníku je neplatné právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. 19. Dle ust. § 2040 občanského zákoníku smlouvou o zajišťovacím převodu práva zajišťuje dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo (odstavec 1). Má se za to, že zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn (odstavec 2). 20. Soud provedl důkaz následujícími listinami, z nichž zjistil následující: -z originálu Smlouvy o úvěru ze dne 14. 9. 2011, že tato byla uzavřena mezi dlužníkem a žalobkyní (dříve INTERCARTIERI s.r.o.) dne 14. 9. 2011, přičemž žalobkyně se zavázala poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 1 870 000 Kč v sedmi splátkách po 250 000 Kč a jedné splátce ve výši 120 000 Kč a dlužník se zavázal úvěr splatit nejpozději do 30. 9. 2014 spolu s úrokem ve výši 0,5 % ročně z jednotlivé splátky; -z originálu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 14. 9. 2011, že žalobkyně a dlužník spolu dne 29. 9. 2014 uzavřeli dodatek, v němž se dohodli na prodloužení splatnosti úvěru, a to nejpozději do 30. 9. 2015 ve formě jednorázové splátky ve výši 1 870 000 Kč; -z originálu Smlouvy o zajišťovacím převodu práva ze dne 1. 4. 2015 včetně přílohy č. 1, že dlužník převedl vlastnického právo k movitým věcem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy na žalobkyni za účelem zajištění splacení svého dluhu ve výši 1 870 000 Kč, z něhož do dne podpisu této smlouvy nebylo ničeho zaplaceno, dále, že se jedná o převod s rozvazovací podmínkou, že splatí-li dlužník řádně a včas svůj dluh ze Smlouvy (ve znění Dodatku), přejde vlastnické právo tímto okamžikem zpět na dlužníka, jinak dlužník souhlasí s tím, aby si žalobkyně movité věci ponechala a k 1. 10. 2015 bude určena cena movitých věcí, který bude považována za splátku dluhu dlužníka existujícího ke dni 1. 10. 2015; Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

-z originálu dohody ze dne 1. 10. 2015 uzavřené mezi dlužníkem a žalobkyní, že k 1. 10. 2015 činí výše dluhu dlužníka celkem 1 905 300 Kč, cena movitých věcí byla určena na 762 255 Kč, což je považováno za splátku dluhu, a dlužník tak nadále žalobkyni dluží 1 143 045 Kč a žalobkyně se stala výlučným vlastníkem movitých věcí; -z inventarizace účtu žalobce ze dne 3. 10. 2017, že ve dnech 14. 9. 2011, 10. 10. 2011, 30. 10. 2011, 12. 11. 2011, 30. 11. 2011, 5. 12. 2011, 6. 12. 2011 a 20. 12. 2011 byly z účtu žalobkyně poskytnuty peněžní prostředky dlužníkovi v celkové výši 1 870 000 Kč, přičemž až do roku 2016 nebylo nic na dluh uhrazeno zpět; -z výdajového pokladního dokladu č. 100290 ze dne 14. 9. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100350 ze dne 10. 10. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100366 ze dne 30. 10. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100368 ze dne 12. 11. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100379 ze dne 30. 11. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100394 ze dne 5. 12. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100395 ze dne 6. 12. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 250 000 Kč; -z výdajového pokladního dokladu č. 100432 ze dne 20. 12. 2011, že žalobkyně poskytla dlužníkovi částku ve výši 120 000 Kč. 21. Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že dne 14. 9. 2011 byla mezi žalobkyní (původně pod obchodní firmou INTERCANTIERI s.r.o.) a dlužníkem uzavřena Smlouva o úvěru dle ust. § 497 ObčZ platného a účinného ke dni 14. 9. 2011. Smlouvou poskytla žalobkyně dlužníkovi úvěr ve výši 1 870 000 Kč, a to v sedmi splátkách po 250 000 Kč a jedné splátce ve výši 120 000 Kč. Dlužník se zavázal úvěr splatit nejpozději do 30. 9. 2014 spolu s úrokem ve výši 0,5 % ročně z jednotlivé splátky. Poskytnutí peněžních prostředků bylo prokázáno inventarizací účtu žalobkyně, kde bylo uvedeno, že ve dnech 14. 9. 2011, 10. 10. 2011, 30. 10. 2011, 12. 11. 2011, 30. 11. 2011, 5. 12. 2011, 6. 12. 2011 a 20. 12. 2011 byly z účtu žalobkyně poskytnuty peněžní prostředky dlužníkovi v celkové výši 1 870 000 Kč, přičemž až do roku 2016 nebylo nic na dluh uhrazeno zpět. Dále také z výdajových pokladních dokladů č. 100350, 100366, 100368, 100379, 100394, 100395 a 100432 bylo seznatelné, že žalobkyně poskytla dlužníkovi peněžní prostředky ve sjednané výši, když zde mimo jiné byl uveden účel výplaty, a to poskytnutá půjčka Game shop . Dne 29. 9. 2014 žalobkyně uzavřela s dlužníkem Dodatek k této Smlouvě, v němž se dohodli na prodloužení splatnosti úvěru, a to nejpozději do 30. 9. 2015. Úvěr měl být splacen ve formě jednorázové splátky ve výši 1 870 000 Kč. Následně byla dne 1. 4. 2015 uzavřena Smlouva o zajišťovacím převodu práva dle ust. § 2040 občanského zákoníku, kterou dlužník převedl vlastnické právo k movitým věcem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy na žalobkyni za účelem zajištění splacení svého dluhu ve výši

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

1 870 000 Kč, na který do dne podpisu této smlouvy nebylo ničeho zaplaceno. Ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva si dále sjednali, že se jedná o převod s rozvazovací podmínkou, že splatí-li dlužník řádně a včas svůj dluh ze Smlouvy (ve znění Dodatku), přejde vlastnické právo k movitým věcem tímto okamžikem zpět na dlužníka, jinak dlužník souhlasí s tím, aby si žalobkyně movité věci ponechala, a že k 1. 10. 2015 bude určena cena movitých věcí, která bude následně považována za splátku dluhu dlužníka existujícího ke dni 1. 10. 2015. Dne 1. 10. 2015 byla mezi stranami uzavřena Dohoda, v níž bylo uvedeno, že k 1. 10. 2015 činí výše dluhu dlužníka celkem 1 905 300 Kč (jistina 1 870 000 Kč a úroky 35 300 Kč). Cena movitých věcí byla v Dohodě určena na částku 762 255 Kč, což bylo považováno za splátku dluhu a dlužník tak nadále žalobkyni dlužil 1 143 045 Kč. V Dohodě bylo nadto výslovně ujednáno, že se žalobkyně stala výlučným vlastníkem movitých věcí na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu práva ze dne 1. 4. 2015. 22. Smyslem zajišťovacího převodu práva je zlepšení právního postavení věřitele tím, že na něj jeho dlužník nebo osoba třetí převádí své právo za účelem zajištění věřitelovy pohledávky. Musí se jednat o právo převoditelné, tedy majetkové, ve většině případů půjde o právo vlastnické. Pokud dojde v průběhu takového vztahu k zániku dluhu, právo osoby, která poskytla zajištění, bude obnoveno nebo na ni zpětně převedeno. Naopak v případě nesplnění zajištěného dluhu není třeba jakýchkoli dalších úkonů, aby se věřitel stal nepodmíněným držitelem původně pouze podmíněně převedených práv. 23. Dle soudu je Smlouva o zajišťovacím převodu práva ze dne 1. 4. 2015 platným právním jednáním. Tato smlouva jasně stanovila, co se stane v případě, že bude dluh splněn (vlastnické právo přejde z žalobkyně zpět na dlužníka, o čemž bude vystaveno potvrzení), ale také v případě, kdy dluh splněn nebude (žalobkyně si movité věci ponechá a stane se jejich vlastníkem). Mimo to obě strany sjednaly také způsob vyrovnání mezi nimi v případě, kdy dluh splněn nebude, a to tak, že dojde k datu 1. 10. 2015 k určení ceny movitých věcí, přičemž taková cena bude považována za splátku dluhu dlužníka, případně mu bude vyplacen rozdíl. Takto sepsaná Smlouva o zajišťovacím převodu práva neobsahuje ujednání, která by odporovala právní úpravě občanského zákoníku, proto je dle soudu platná a žalobkyně se tak nesplněním dluhu dlužníka stala výlučným vlastníkem předmětných movitých věcí. Žalobkyně tak prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí jí. Tímto došlo k naplnění všech předpokladů vyhovění vylučovací žalobě, a proto soud vyloučil movité věci z majetkové podstaty dlužníka. 24. Na závěr soud podotýká, že pokud se žalovaná jakožto insolvenční správkyně dlužníka domnívala, že Smlouvou o zajišťovacím převodu práva došlo ke zkrácení uspokojení věřitelů na úkor žalobkyně, měla takovou skutečnost uplatnit v rámci odpůrčí žaloby dle ust. § 235 a násl. IZ, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. 25. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady úspěšné žalobkyně v celkové výši 19 000 Kč sestávají -z odměny za zastupování advokátem za 5 úkonů právní služby po 3.100,-Kč (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, replika žalobce, účast u soudního jednání a závěrečný návrh) dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) a ust. § 11 odst. 1 písm. a), d), g), h) advokátního tarifu v celkové výši 15.500,-Kč,

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.

-z 5 náhrad hotových výdajů po 300,-Kč dle ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu v celkové výši 1.500,-Kč, -ze soudního poplatku ve výši 2 000 Kč.

26. Podle ust. § 149 odst. 1 je žalovaná povinna zaplatit přiznanou náhradu nákladů řízení k rukám advokátky žalobkyně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Ostrava 11. ledna 2018

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Šurabová.