99 INS 31854/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvv

I-lv v .vv vv. vvi-vv I-Iv .lvlvv l lv

99INS 31854/2015 -A-11 usn. VS LHŮTA lh. 25/5, tisková skupina 40027-5/2016 Lhůta: 25.05.2016

1 vsph 178 2016 odmítnutý 2016/05/18 08:22:20 Mgr. Sikora anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: SIKORA PETR 1 Typ DS: PFO_ADVOK

anonymizovano Sikora-Sikora anonymizovano , Mgr., advokát, Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha 2, CZ ID DS: xpegd2p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 09:11 :16 20.05.2016 09:11:16

Zdeňka Bernhardtová 23.05.2016 15:11 :43

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 09:11:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:11:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 11:17 Kontrolu provedl: Ruhswurmová Jana

24.05.2016 00:28Spisová značka:99INS 31854/2015 Identifikace dotazuz40027-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 15:44 Kontrolu proved ::Bernhardtová Zdeňka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzľDUNN STAR CAFE s.r.o. v Typľprávnická IDzľDUNN STA29091390 1 likvidaci, IČ: 29091390, právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:5jbiq65 Stav DS Přístupná

Název DS firma: IDUNN STAR CAFE s.r.o. IČ: 29091390

Adresa: Janovského 29/767, 17000 Praha, CZ

AdresátzMgr. Sikora anonymizovano , nar. Typ fyzická ID:SIK0RA PE anonymizovano , fyzická Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:xpegd2p Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Sikora, firma: Sikora anonymizovano , Mgr., advokát IČ: 67810781

Adresa: Fügnerovo náměstí 3/1808, 12000 Praha 2, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R