99 INS 31471/2015
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

99INS 31471/2015 -A-13 usn. VS LHŮTA vlv "vv-UI vvvvlllvvv lv

|h. 25/5, tisková skupina 31852-51201 6

Lhůta: 25.05.2016

4 VSPH 0634 2016 potvrzen 2016/05113 11:14:02 AB insolvence v.o.s., IČ: 24738115, právnická, ID: AB INSOLV 2

Typ DS: P0

K rukám Mgr. lng. Jan Vavřina AB insolvence v.o.s., Na poříčí 1046/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 3atufy9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 08:04:50

20.05.2016 08:04:50

20.05.2016 10:01 :31

25.05.2016 11:19 21.05.2016 01 :30

Zdeňka Bernhardtová 20.05.2016 10:01:31

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Ruhswurmová Jana



Spisová značka:99INS 31471/2015 Identifikace dotazu:31852-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 15:34 Kontrolu proved ::Bernhardtová Zdeňka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů



Adresát: GEDOS CZ s.r.o. v likvidaci, IČ: rMEP:právnická. IDzGEDOS CZ l 28909500, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:8qV7yw3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: GEDOS CZ s.r.o. V likvidaci IČ: 28909500 Adresa: Revoluční 8/1082, llOOO Praha l, CZ

AdresátzAB insolvence v.o.s., IČ: Typľprávnická IDzAB INSOLV 2 24738115, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:3atufy9 Stav DS Přístupná

Název DS firma: AB insolvence v.o.s. IČ: 24738115 Adresa: Na poříčí 24/1046, llOOO Praha l, CZ





nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů





Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R