981 NS 10163/2016
Spisová značkaz981NS 10163/2016 Identifikace dotazu:62163-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 10:51 Kontrolu provedl: Winklerová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Novák David, advokát Typľadvokát IDzNOVÁK DAVI 14 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:a2fV8rh Stav DS Přístupná

Název DS David Novák, firma: Novák David, Mgr., advokát IČ: 66257573 Adresa: Vyšehradská 49/320, 12800 Praha 2, CZnar. 13.06.1975 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R