96 INS 10487/2015
#mmmm

mnm#-u a www M '*

F"I 31936*5-IŮI15~I"

II mm.PH 96 INS lů48W2015-A2? ľůľhůdľluľí VS. *Ing Josef Václavek nar. 195!

K Hnmměfícům 29.If l l 13 160 DÚ Praha 6.ul-Hmmm

Hm .im

r Mumi-mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

96INS 10487/2015

-A27 rozhodnutí VS, tisková skupina 31936-512016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016

2 VSPH_788_2016 potvrzení 2016/05/13 11:29:07 JUDr. Langmeier Jan, IČ: 86609823, advokát, ID: LANGMEIJAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Langmeier-JUDr. Jan Langmeier, advokát, Na bělidle 997/15, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 6d8g2fu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 17:05:09

18.05.2016 17:05:09

18.05.201617:37:16

02.06.2016 07:40 19.05.2016 02:40

Andrea Vernerová 18.05.201617:37:16

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Králová JindraSpisová značka:961NS 10487/2015 Identifikace dotazuz3l936-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 15:30 Kontrolu provele Vernerová Andrea

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Langmeier Jan, IČ: TYpľadvokát ID:LANGMEIJAN 1 86609823, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:6d8g2fu Stav DS Přístupná

Název DS Jan Langmeier, firma: JUDr. Jan Langmeier, advokát IČ: 86609823 Adresa: Na bělidle 15/997, 15000 Praha 5, CZ nar. 10.02.1983 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzľng. VáclavekVJosef, nar. T31 podnikajíc 1D:VÁCLAVEJOSE180551 1 18.05.1951, IC: 13105671, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Václavek, Josef, 18.05.1951, 13105671 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R