961 NS 28691/2015
I- 'lF'I-I l IGI... .H

,Jmadrultmhpm

Whlhfilliínhlfp u Im! MIWMW'I-= HWWEHHUW ML

'łJEJI-Słłülű-I- m

H 96 [NS Iüűýlůülă-á-IS usnesení 1VE-' I:'*H-I~ a NE JEN musim

. u tMünika Gabrielnvá mw . ..... ..v . ._h nar. 1966 Dmmslmrmu www-42213? mmmu±nnmu 142 UG Praha4

MMŮIIMHIFÍIHIM MHłWTÍWĚHM± ..MW 'l

yäé 'l i? wiÉÍEÍ-üüp i' WMMMIM J

.. ,z /é.1.Spisová značkaz961NS 28691/2015 Identifikace dotazuz43838-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 15:45 Kontrolu provele Vernerová Andrea

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzGabrielová Monika, nar. Tbř» fyzická IDzGABRIELMONIOZO866 l 02.08.1966, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Gabrielová, Monika, 02.08.1966 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R