961 NS 10487/2015
#mmmm

mnm#-u a www M '*

F"I 31936*5-IŮI15~I"

II mm.PH 96 INS lů48W2015-A2? µůµhůdµluµí VS. *Ing Josef Václavek nar. 195!

K Hnmměfícům 29.If l l 13 160 DÚ Praha 6.ul-Hmmm

Hm .im

r Mumi-

Spisová značka:961NS 10487/2015 Identifikace dotazu:31936-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 15:30 Kontrolu proved13 Vernerová Andrea

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Langmeier Jan, IČ: Typµadvokát ID:LANGMEIJAN 1 86609823, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:6d8g2fu Stav DS Přístupná

Název DS Jan Langmeier, firma: JUDr. Jan Langmeier, advokát IČ: 86609823 Adresa: Na bělidle 15/997, 15000 Praha 5, CZ nar. 10.02.1983 nepřístupná DS:O adresátůnově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzµng. VáclavekVJosef, nar. T31 podnikajíc ID:VÁCLAVEJOSE180551 1 18.05.1951, IC: 13105671, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Václavek, Josef, 18.05.1951, 13105671 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R