951 NS 7938/2016


--'-'-I-' ..-III-ł..-

] mm: umi! nebyl unit".-[mamma] Helena du

:TZÝäJ/±' :E HHDDWÍEH HUHDU

1 'łiüił-i-ÍEIE-l'

PH 95 !NS 793M016-A15 mzhndnutí 4 VSPH !2016

Typ HL

'*-I-ÍI anonymizovano Banůnküvá nar. 196! Dmľstevní 1394I12 14D DD Praha 4-IMMMMMWMHHMEM--Hmmm

n ............. .. l-nakyjtuiähmh

1 r.;

--1-v' ..ł- I'll -

] q PHM!! adres." I'łEIEIJ'I mnm.-wummm vlnhm du dum dne ...... t ..... ..v .... ...

*-u: Downlmnumu

.1. 'dlülg1+5-Iůli+1'

PH 95 [NS 793312016-AlS ruzhodnutí 4 VSPH DI IS

Typ Ill.--Sáµµ anonymizovano Vaňkáf na:: 1965 ©vabinskéhú 924:'62 149 nu Praha 11:mmmmm

M.MMMEW- :

hmmm

-.-"-_ I'._ I l . J | 'JJ'

Spisová značka:951NS 7938/2016 Identifikace dotazuz42082-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 14:12 Kontrolu provedl; Pechar Roman

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzBartůňková anonymizovano , anonymizovano , Typµ:fyzická IDzBARTŮŇKJANA120761 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Bartůňková, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzVačkář anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická 1D:VAČKÁŘ M1LA280265 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Vačkář, Mi anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R