951 NS 29970/2015


'= ČEHKADDFLIETHÍEI'IIIUIÍDU i-.I I..

'IIIFiii-!üiůł14'

'H 95 [NS 29970f2015-A-ló mzhodnutf l Hlłllfzülű

'ITP III.'1* t anonymizovano Smákuvá nar. 1962

Čajknvskáhú 38 130 ÚO Praha 3 1m .Wmmmm . ......-i f-rł : .-MMWMHMM k.. W _ Mmmyh """ " x* 1.3-\ Hmmm HI-T-IP m

Spisová značkaz951NS 29970/2015 Identifikace dotazuz42296-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 11:19 Kontrolu provedl; Pechar Roman

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Smáková anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická 1D:SMÁKOVÁMARC101062 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Smáková, Marc anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R