93 INS 34587/2014
D0 Hus-mim sumu m "L

*69143-4-2ülůal'

PH 93 !NS 34587f2014-3-24 Rüzhodnutf ü Dłání-üdmítnutü !11.28.5.2016-1-FWf u

'r IHW] 'Hitem du dum . Hmmm-'mp m' 1 'ľ"ľľBľ í r

II' l.

"*-kMarkéta Voráčkuvá nur. !SIM Lítvínuvská 53722 GL Iýü UG Praha 9.Iminuapnjmmh [gumy: a r +--

4.|.|+.I. i -ir. l-.

1.. .,_ .'I. I'l-I qqqq nu...

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvlvvlvvlv vv' l llvv VII v lvl Iv-v-I Il'

93INS 34587/2014 -B-24 Rozhodnutí o odvolání-odmítnuto lh. 28.5.2016, tisková skupina 69143-4/2016 LHŮTA Lhůta: 28.05.2016

1VSPH1879715.doc 2016/04/28 13:02:16 Mgr. Zapletal anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01918893, ins. správce, ID: ZAPLETAPETR850327 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zapletal-Mgr. anonymizovano Zapletal, Argentinská 286/38, 17000 Praha 7, CZ ID DS: mpxwuy8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.05.2016 08:21 :10 06.05.2016 08:21:10

Jana Křížková 06.05.2016 09:40:40

Zprávu vypravil:

Doručeno:

06.05.2016 08:21:10 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.05.2016 08:21:10 06.05.2016 09:40:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 16:56 Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

07.05.2016 01 :08Spisová značkaz93INS 34587/2014 Identifikace dotazu:69143-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:05.05.2016 15:40

VI V

Kontrolu provedląiKrizková Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Zapletal anonymizovano , nar. Typľins. ID:ZAPLETAPETR8503 anonymizovano , IČ: 01918893, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:mpxwuy8 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Zapletal, rodne příjmení: Zapletal, firma: Mgr. anonymizovano Zapletal -Insolvenční správce

IČ: 01918893

Adresa: Argentinská /38, 17000 Praha 7, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů AdresátzVoráčková Markéta, nar. 731 fyzická 1D:VORÁČKOMARK100176 1 10.01.1976, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Voráčková, Marketa, 10.01.1976 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R