93 INS 16238/2010
HMÉMIMWF F-" vv ligu...-[pmmnunl dum du d WW !rumu uämésth Iąr W Typ lll'. l m... 6' .M145 i . MIMHIEILHHIW

'PH 93 !NS lółämlü-B-lül Rozhednutí

tManin Enlek na:: 1962 Chodská 1423312 120 un Praha 2Yľł; +Ýf-': Pnľá

Jminllnl'ílmení 11de1mm :Midnight-dám

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

93INS 16238/2010

-B-101 Rozhodnutí, tisková skupina 21668-6/2016

SOUDCE

Lhůta:

1_VSPH_1377_2015 zrušeno 2016/05/30 08:42:47 Mgr. Edelmann anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66455189, ins. správce, ID: EDELMANMILA760615 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Edelmann-Mgr. anonymizovano Edelmann, Chrustenice 208, Loděnice, 267 12

ID DS: zj7xynb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.06.2016 16:05:08

09.06.2016 16:05:08

09.06.2016 16:05:08 10.06.2016 14:15:02

27.07.2016 15:58 11.06.2016 00:52

Jana Křížková 10.06.2016 14:15:02

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bártlová Ivana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-..vvllvv "-II 'lvl' 'vv-v vvvlvvlvvvvlvv

93INS 16238/2010

1 VSPH 1377/2015-B-101, tisková skupina 66683-5/2016

1_VSPH_1377_2015 zrušeno 2016/05/30 08:42:47

Vrchní státní zastupitelství v Praze, IČ: 49625586, organizace resortu, ID: VZPHAAB Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Praze, náměstí Hrdinů 1300/11, 14000 Praha 4, CZ ID DS: uzcaety

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.201616:43:18 VS12 30.05.201616:43:18 30.05.201616:43:18

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.201616:43:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 16:49:28 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 10:52 Kontrolu provedl:

31.05.2016 02:28

VS12Spisová značkaz93INS 16238/2010 Identifikace dotazu:21668-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.06.2016 14:21

VI V

Kontrolu proved ::Krizková Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Edelmann anonymizovano , nar. Typľins. IDzEDELMANMILA7606 anonymizovano , IČ: 66455189, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:zj7xynb Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Edelmann, firma: Mgr. anonymizovano Edelmann IČ: 66455189 Adresa: Chrustenice 208, Loděnice, 267 12 anonymizovano nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzBolek anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzBOLEK MART290362 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Bolek, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RSpisová značkaz93INS 16238/2010 Identifikace dotazu:66683-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 11:49 Kontrolu provedl : V812

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZPHAAB Praze, IČ: 49625586, organizace resortu resortu

Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:uzcaety Stav DS Přístupná

Vrchní státní zastupitelství v Praze

IČ: 49625586

Název DS firma:Adresa: nám.Hrdinů 1300, 14065 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R