91 INS 32144/2012mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-vlvvvv-vv 'vvlv Il l v

91INS 32144/2012

3 VSPH 2110/2015-B-75, tisková skupina 11835-5/2016

3 VSPH 2110.2015-potvrz 2016/05/05 10:33:26

Vrchní státní zastupitelství v Praze, IČ: 49625586, organizace resortu, ID: VZPHAAB Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Praze, náměstí Hrdinů 1300/11, 14000 Praha 4, CZ ID DS: uzcaety

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 11:29:12 V820 10.05.201611:29:12 10.05.201611:29:12

Zprávu vypravil:

Doručeno:

10.05.2016 11:29:12 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 11 :29:12 10.05.2016 11 :36:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 11:15 Kontrolu provedl:

11.05.2016 01 :31

V808

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvvvlv v lvlv "Iv-lvlvlvlvlvllvl

91INS 3214412012 -B-77 3 VSPH 2110/2015-B-75, tisková skupina 53322-5/2016 LHŮTA Lhůta: 07.06.2016

3 VSPH 2110.2015-potvrz 2016/05/05 10:33:26 JUDr. Cupka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14897857, ins. správce, ID: CUPKA JOSE620121 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Cupka-JUDr. anonymizovano Cupka, Trojanova 342/18, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: mi9xwmt

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 07:16:36

Hana Černínská 24.05.2016 07:21:56

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 07:16:35 24.05.2016 07:16:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 07:21 :56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 14:04 Kontrolu provedl:

25.05.2016 00:54

Burgrová Lenka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-VÚV- vlvv v. lv lvvv "vv-"valvlvvvlvv

91INS 3214412012 -B-77 3 VSPH 2110/2015-B-75, tisková skupina 53322-5/2016 LHŮTA Lhůta: 07.06.2016

3 VSPH 2110.2015-potvrz 2016/05/05 10:33:26 Městské státní zastupitelství v Praze, organizace resortu, ID: MZPHAAB

Typ DS: OVM

Městské státní zastupitelství v Praze, náměstí 14. října 2188/9, 15000 Praha 5, CZ ID DS: ijeabe3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 07:16:21

Hana Černínská 24.05.2016 07: 1 6:21

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 07:16:20 24.05.2016 07:16:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 07:18:23 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 14:04 Kontrolu provedl:

25.05.2016 00:54

Burgrová Lenka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v 'nv' lvl vllvv l-lvl 'vv' vvvvvlvvvlvv-v

91INS 32144/2012 -B-77 3 VSPH 2110/2015-B-75, tisková skupina 53322-5/2016 LHŮTA Lhůta: 07.06.2016

3 VSPH 2110.2015-potvrz 2016/05/05 10:33:26 RANDA s.r.o., IČ: 47452188, právnická, ID: RANDA S.R47452188 1 Typ DS: PO

RANDA s. r. o., Sulkovská 80, 56992 Bystré, CZ

ID DS: f5fwbp5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 07:16:24

Hana Černínská 25.05.2016 10:48:42

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 07:16:24 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 07: 1 6:24 25.05.2016 10:48:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 14:04 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:23

Burgrová LenkaSpisová značkaz9lľNS 32144/2012 Identifikace dotazu:11835-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:10.05.2016 08:58 Kontrolu provedl: V820

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZPHAAB Praze, IČ: 49625586, organizace resortu resortu

Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:uzcaety Stav DS Přístupná

Vrchní státní zastupitelství V Praze

IČ: 49625586

Název DS firma:Adresa: nám.Hrdinů 1300, 14065 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značkaz9lľNS 32144/2012 Identifikace dotazuz53322-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 16:01 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzJUDr. Cupka anonymizovano , nar. Typľins. ID:CÚPKA JOSE6201 anonymizovano , IČ: 14897857, ins. SPľáVCG správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:mi9xwmt Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Cupka, firma: JUDr. anonymizovano Cupka IČ: 14897857 Adresa: Trojanova 18/342, 12000 Praha 2, CZ anonymizovano

AdresátzMĚstské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzMZPHAAB Praze, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:ijeabe3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Městské státní zastupitelství v Praze IČ: 00026000

Adresa: náměstí 14. října 9/2188, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzRANDA s.r.o., IČ: 47452188, TYPľprávnická IDzRANDA S.R47452188 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:f5fwbp5 Stav DS Přístupná

Název DS firma: RANDA s. r. o. IČ: 47452188 Adresa: Sulkovská /80, 56992 Bystré, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R