90 INS 21599/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

90INS 21599/2014 vvle-vv vlvvl v l vvlvlv Ivvvvlvvvvlvlv

-B-49, usn., tisková skupina 6206-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 23.06.2016

1 vsph 609 2016 odvolání 2016/05103 14:05:52 Mgr. Brambaški Ivan, advokát, ID: BRAM BAŠIVAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Ivan Brambaški-Brambaški Ivan, Mgr., advokát, Sokolovská 675/9, 18600 Praha 8, CZ

ID DS: vh5hxgx

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201617:14:51 12.05.201617:14:52

12.05.201617:14:51 12.05.201617:14:52

16.05.201610:56:13

07.06.2016 12:56 17.05.2016 00:25

Bc. Kamil Jakeš 16.05.201610:56:13

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvv

-vl Ivv l .lvl v. vv vlvvvle-v-vl "v

90INS 21599/2014 -B-49, usn., tisková skupina 6206-5/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

1 vsph 609 2016 odvolání 2016/05/03 14:05:52

VJV INSOLVENCE, v.o.s., IČ: 24318400, obch.náz. insolvenční správce, právnická, ID: VJV INSOL24318400 1

Typ DS: P0

VJV INSOLVENCE, v.o.s., Révová 3242/3, 10000 Praha 10, CZ

ID DS: igfiinz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201617:14:50

Bc. Kamil Jakeš 13.05.2016 17:04:32

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.05.2016 17:14:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.201617:14:50 13.05.2016 17:04:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 12:56 Kontrolu provedl:

14.05.2016 00:56

Bc. Janotová Adéla DiS.v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vvv-v lvl 'v I l lvlvv vv' l vvvvllvlvvvlvlvvlv

90INS 21599/2014 -B-49, usn., tisková skupina 6206-5/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

1 vsph 609 2016 odvolání 2016/05/03 14:05:52 lng. Dlabolová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72536683, ins. správce, ID: DLABOLOJARO605215 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano DIaboIová-Ing. anonymizovano Dlabolová, Révová 3242/3, Praha 10, 100 00 ID DS: d2rxxkj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.201617:14:52

Bc. Kamil Jakeš 13.05.2016 17:22:58

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.05.2016 17:14:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.201617:14:52 13.05.201617:22:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 12:56 Kontrolu provedl:

14.05.2016 00:56

Bc. Janotová Adéla DiS.v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.lvunvvv llvv

'vv' vvvl I .lvl .vv 'vv'-

90|NS 21599/2014 -B-49, usn., tisková skupina 6206-5/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

1 vsph 609 2016 odvolání 2016/05/03 14:05:52 JUDr. Soukup Tomáš BA, IČ: 71466568, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOUKUP TOMÁ 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Tomáš Soukup-JUDr. Tomáš Soukup, BA, advokátní kancelář, Masarykova 413/34, 60200 Brno, CZ ID DS: sntgb6b

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201617:14:54

Bc. Kamil Jakeš 13.05.2016 10:29:49

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201617:14:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 10:29:49 EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 12:56 Kontrolu provedl:

14.05.2016 00:56

Bc. Janotová AdéIa DiS.Spisová značka:9OINS 21599/2014 Identifikace dotazu:6206-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 15:08 Kontrolu proved JŠBC. Jakeš Kamil

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátůAdresátzMgr. Brambaški Ivan, advokát Typľadvokát IDzBRAMBAŠIVAN 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:vh5hxgx Stav DS Přístupná

Název DS Ivan Brambaški, rodné příjmení: Brambaški, firma: Brambaški Ivan, Mgr., advokát

IČ: 71332740 Adresa: U Prašné brány /3, 110 00 Praha 1, CZ nar. 19.09.1975

Adresát:VUV INSOLVENCE, v.o.s., IČ: TYPľprávnická ID:VJV INSOL24318400 1 24318400, obch.náz. insolvenční správce, právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:igfiinz Stav DS Přístupná Název DS firma: VJV INSOLVENCE, v.o.s.

IČ: 24318400

Adresa: Révová 3/3242, 10000 Praha

Adresátzľng. Dlabolová anonymizovano , nar. Typľins. IDzDLABOLOJARO6052 anonymizovano , IČ: 72536683, ins. správce správce Údaje O schránce: typ=PFO_1NSSPR 1D DS:d2rxxkj Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Dlabolová, firma: Ing. anonymizovano Dlabolová IČ: 72536683 Adresa: Révová 3242/3, Praha 10, 100 00 anonymizovano

AdresatzJUDr. Soukup Tomáš BA, IČ: TYPľadvokát ID:SOUKUP TOMÁ 2 71466568, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO ADVOK 1D DS:sntgb6b Stav DS Přístupná

Název DS Tomáš Soukup, firma: JUDr. Tomáš Soukup BA, advokát, ev.Č. 11839 IČ: 71466568

Adresa: Pekařská 21/389, 60200 Brno, CZnar. 16.09.1979 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R