8 Tdo 903/2015
Datum rozhodnutí: 29.07.2015
Dotčené předpisy: § 2 odst. 5,6 tr. ř.8 Tdo 903/2015 -32

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. července 2015 o dovolání obviněného D. V. proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 6 To 61/2015, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 2 T 73/2014, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného D. V. odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 2 T 73/2014, byl obviněný D. V. uznán vinným: v bodech 1) až 43) pokračujícím přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem nedokonaným ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaným dílem samostatně a dílem ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku; v bodech 2) až 5), 8), 9), 13) až 15), 17), 18), 20) 21), 23), 24), 29), 30), 32), 35), 36), 43) pokračujícím přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaným dílem samostatně a dílem ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku; v bodech 1), 2), 4), 9), 14), 19), 21), 24) pokračujícím přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, spáchaným dílem samostatně a dílem ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku; v bodě 15) přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Za to byl podle § 205 odst. 3 tr. zákoníku, § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu byla uložena povinnost, aby jednak sám a jednak společně a nerozdílně se spoluobviněnými Š. V. a K. N. zaplatil poškozeným na náhradě škody ve výroku o náhradě škody specifikované částky. V dalším bylo rozhodnuto o vině a trestu spoluobviněných Š. V. a K. N., o jejich povinnosti k náhradě škody, jakož i o tom, že se část poškozených odkazuje se zbytkem, popřípadě s celým svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně se obviněný shora uvedených přečinů dopustil tím, že

sám
1) v přesně nezjištěné době od 17:30 hodin dne 8. 3. 2014 do 09:30 hodin dne 9. 3. 2014, na ulici P. H. v U. H., Z. kraj, po překonání zámku vchodových dveří sebou přineseným šroubovákem, vnikl do společných prostor bytového domu, kde přešel do sklepních prostor a zde pomocí šroubováku překonal a odcizil visací zámek sklepní koje přináležející k bytu, do sklepa vnikl a z koje odcizil demižon slivovice o obsahu 10 litrů destilátu slivovice, čímž poškozenému R. W. způsobil škodu ve výši 3.400 Kč, na dveřích domu škoda nevznikla,

2) v přesně nezjištěné době od 19:00 hodin dne 10. 3. 2014 do 12:45 hodin dne 11. 3. 2014, na ulici v U. H., Z. kraj, po překonání zámku vchodových dveří s sebou přineseným nástrojem, vnikl do společných prostor bytového domu, kde přešel do šestého patra, kde po vypáčení zámku a dveří vnikl do koje přináležející k bytu M. J., ze které odcizil dva kusy rybářských prutů zn. RON-THOMSON s navijáky zn. MITCHEL, dva kusy rybářských prutů zn. SCHIMANO CATANA s navijáky, skleněný demižon s obsahem pěti litrů domácí slivovice a dále nejméně pět kusů lahví s lihovinami různých značek, čímž způsobil poškozenému M. J. škodu odcizením ve výši 8.450 Kč a škodu poškozením ve výši 500 Kč, a dále způsobil poškozenému Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem U. H., škodu poškozením vstupních dveří do domu ve výši 4.000 Kč,

3) v přesně nezjištěné době od 18:30 hodin dne 18. 3. 2014 do 15:00 hodin dne 19. 3. 2014, na ulici J. Ž. v obci U. H., Z. kraj, za pomocí šroubováku otevřel zámkový mechanismus zajištěných vchodových dveří a vnikl do společných prostor bytového domu, odtud přešel do sklepních prostor domu, kde z volně přístupné společné kolárky, po překonání lankového zámku, odcizil pánské jízdní kolo značky KELLYS šedé barvy v hodnotě 4.900 Kč a další jízdní kolo značky CANYON bílé barvy v hodnotě 2.000 Kč, přenesl a uschoval pod schodištěm v domě, kolo zn. KELLYS následně odprodal cizí osobě a získané finanční prostředky použil pro svou potřebu, čímž způsobil poškozenému D. T. škodu odcizením kola ve výši 4.900 Kč a odcizením dalšího kola mu chtěl způsobit další škodu ve výši 2.000 Kč, současně způsobil škodu poškozením zámku ve výši 200 Kč a dále způsobil poškozenému Společenství JŽ 758, se sídlem J. Ž., U. H., škodu poškozením vstupních dveří do domu ve výši 2.000 Kč,

4) v přesně nezjištěné době od 18:30 hodin dne 18. 3. 2014 do 15:00 hodin dne 19. 3. 2014, na ulici J. Ž., v obci U. H., Z. kraj, za pomocí šroubováku otevřel zámkový mechanismus zajištěných vchodových dveří a vnikl do společných prostor bytového domu, odtud přešel do sklepních prostor, kde se pomocí šroubováku pokusil překonat zámek sklepní koje přináležející bytu, což se mu však nepodařilo a proto po překonání zámku vnikl do další sklepní koje patřící ke stejnému bytu a odtud odcizil autorádio zn. SONY a ruční el. vrtačku zn. NAREX, přičemž odcizené věci dále odprodal nezjištěné osobě a peníze použil pro svou potřebu, čímž způsobil poškozenému M. D. škodu odcizením ve výši 1.400 Kč a škodu poškozením ve výši 300 Kč, a dále způsobil poškozenému S. pro dům se sídlem J. Ž., U. H., škodu poškozením vstupních dveří do domu ve výši 2.000 Kč,

5) v přesně nezjištěné době od 19:00 hodin dne 20. 3. 2014 do 04:15 hodin dne 21. 3. 2014, na ulici S., v U. H., Z. kraj, nezjištěným způsobem vnikl do zajištěné společné podzemní garáže pro bytové domy a za použití šroubováku rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří motorového vozidla AUDI A6 Allroad, šedé barvy, kdy z vozidla odcizil dva svazky klíčů, čímž poškozené společnosti VOMA, s. r. o., IČ: 46982302, se sídlem Moravská 94, Uherský Brod, způsobil škodu poškozením ve výši 29.518 Kč a poškozenému P. K. způsobil škodu odcizením klíčů ve výši 100 Kč,

6) v přesně nezjištěné době od 18:00 hodin dne 21. 3. 2014 do 07:00 hodin dne 22. 3. 2014, na ulici S., v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří bytového domu vnikl do společných prostor domu, poté přešel do sklepních prostor, kde po překonání zámku dveří sebou přineseným šroubovákem vnikl do společné kolárky, kde po demontáži předního uzamčeného jízdního kola odcizil jízdní kolo zn. SPECIALIZED, černočervené barvy, a dále z uloženého kola zn. AUTHOR Corsa, bílé barvy, odcizil přední kolo, které namontoval na odcizené kolo zn. SPECIALIZED a místo činu i s odcizeným kolem a komponentem opustil, čímž poškozenému J. H. způsobil škodu odcizením ve výši 9.500 Kč a poškozené M. H. způsobil odcizením předního kola škodu ve výši 800 Kč,

7) v přesně nezjištěné době od 17:00 hodin dne 12. 4. 2014 do 08:00 hodin dne 19. 4. 2014, na ulici Tř. M. M. v U. H., Z. k., vnikl po překonání zámku vchodových dveří do společných prostor bytového domu, odkud přešel k prostoru kolárky, kde za použití šroubováku vnikl přes zajištěné dveře do kolárky a odtud odcizil jízdní kolo zn. MERIDA Matts 40-D, které později odprodal nezjištěné osobě, čímž poškozenému R. A. způsobil škodu odcizením ve výši 9.000 Kč,

společně se Š. V.
8) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 18:00 hodin dne 18. 3. 2014 do 06:00 hodin dne 19. 3. 2014, na ulici R. v U. H., Z. kraj, po rozbití skleněné výplně okna pravých předních dveří, vnikli do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla Škoda Fabia, šedé barvy, a z vnitřních prostor vozidla odcizili složku výrobce automobilu s doklady k vozidlu, následně z místa činu utekli, složku prohledali a později vyhodili na neznámé místo, čímž poškozené společnosti Emco servis, s. r. o., se sídlem Praha 4, Türkova č. 2319/5B, IČ: 26514052, způsobili odcizením škodu ve výši 1.500 Kč, a poškozením vozidla škodu ve výši 2.350 Kč,

9) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 16:00 hodin dne 19. 3. 2014 do 08:30 hodin dne 20. 3. 2014, na ulici Š. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, kde Š. V. přešla do horních pater s úmyslem odcizit vhodnou obuv, zatímco D. V. vešel do sklepních prostor, kde po odstranění visacího zámku vnikl do sklepní koje bytu R. P., prostor prohledal, ale nic neodcizil, čímž způsobili poškozenému R. P. škodu odcizením zámku ve výši 100 Kč, a dále způsobili poškozenému S. vlastníků jednotek Š., U. H., se sídlem Š., U. H., poškozením vchodových dveří škodu ve výši 4.129 Kč,

10) po předchozí vzájemné domluvě společně, v době od 19:00 hodin dne 24. 3. 2014 do 04:00 hodin dne 25. 3. 2014, na ulici Z. A. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří šroubovákem, vnikli do společných prostor bytového domu, kde následně přešli do prvního patra domu, kde ze společné chodby odcizili uloženou dětskou obuv, a to jeden pár dívčí obuvi zn. Hello Kitty, jeden pár dívčí obuvi růžovo modré barvy NEW BALANCE a jeden pár sportovní obuvi zn. ADIDAS a poté i s odcizenou obuví dům opustili, čímž poškozené J. P. způsobili škodu odcizením ve výši 1.000 Kč,

11) po předchozí vzájemné domluvě společně, v době od 19:00 hodin dne 23. 3. 2014 do 07:00 hodin dne 24. 3. 2014, na ulici Z. A. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením, vnikli do společných prostor bytového domu, kde následně přešli do jednotlivých pater domu, přičemž ze společné chodby prvního patra odcizili v botníku uložený pár sportovní obuvi zn. Salomon, šedé barvy, a z chodby třetího patra odcizili v botníku uložený pár sportovní obuvi značky ASOLO červené barvy, poté i s odcizenou obuví dům opustili, čímž poškozené D. H. způsobili škodu odcizením ve výši 500 Kč a poškozené E. G. škodu odcizením ve výši 500 Kč,

12) po předchozí vzájemné domluvě společně, v době od 20:00 hodin dne 25. 3. 2014 do 08:00 hodin dne 26. 3. 2014, na ulici M. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením vnikli do společných prostor bytového domu, kde následně prohledali chodby jednotlivých poschodí a ze společné chodby v prvním patře odcizili jeden pár sportovní obuvi značky ADIDAS modrožluté barvy a jeden pár dětské sportovní obuvi značky PUMA, modrobílé barvy, čímž poškozené K. K. způsobili škodu odcizením ve výši 1.100 Kč,

13) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v době od 18:20 hodin do 18:40 hodin dne 25. 3. 2014, na ulici R., v obci S. M., okres U. H., Z. kraj, po rozbití skleněné výplně zadního pravého okénka vnikli do osobního motorového vozidla zn. FORD C-MAX, černé barvy, a z vozidla odcizili černou tašku k notebooku s písemnostmi a školní učebnicí, čímž poškozenému I. M. způsobili odcizením věcí škodu ve výši 400 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši 2.408 Kč,

14) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 18:00 hodin dne 30. 3. 2014 do 15:00 hodin dne 1. 4. 2014, na ulici M. n., v obci S. M., okres U. H., po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením, vnikli společně do prostor bytového domu a po překonání visacího zámku i do sklepní koje náležející k bytu J. P., kdy z této koje odcizili jízdní kolo zn. SPECIALIZED HardrockPro a jízdní kolo zn. AUTHOR stříbrné barvy, přičemž na odcizených kolech z místa činu odjeli, čímž poškozené J. P. způsobili škodu odcizením kol ve výši 12.000 Kč a poškozením zámku další škodu ve výši 100 Kč,

15) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 17:00 hodin dne 31. 3. 2014 do 06:30 hodin dne 1. 4. 2014, na parkovací ploše v ulici J. E. P. v U. H., Z. kraj, po rozbití skleněné výplně okénka pravých předních dveří vnikli do motorového vozidla zn. HONDA CR-V, šedé barvy, a z vnitřních prostor vozidla odcizili pánské kárové sako, pánskou bundu s podšívkou s zavíracím loveckým nožem zn. LINDER, finanční hotovostí nejméně 400 Kč, mobilním telefonem zn. NOKIA 6303 bez SIM karty, nepřenosnou platební kartou MASTER CARD vydanou Komerční bankou, a. s., na jméno P. Š., dále z vozidla odcizili dioptrické brýle zn. PORSCHE, nerezovou láhev 0,25 l s obsahem destilátu slivovice a digitální fotoaparát zn. SONY DSC 90 a z místa činu odešli, čímž poškozenému P. Š. způsobili škodu odcizením ve výši nejméně 9.850 Kč a poškozením vozidla škodu společnosti REAL PRIMA, spol. s r. o., se sídlem Veselí nad Moravou, ul. Kollárova č. 1660, IČ: 25522639, ve výši 39.544 Kč,

16) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 1. 4. 2014 do 15. 4. 2014, na ulici Š. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením vnikli do společných prostor bytového domu, s úmyslem odcizení případně nalezených věcí, následně prohledali chodby jednotlivých poschodí, ale nic neodcizili a škodu na majetku nezpůsobili,

17) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 20:00 hodin dne 8. 4. 2014 do 08:30 hodin dne 9. 4. 2014, doposud nezjištěným způsobem vnikli do zajištěné společné podzemní garáže na ulici S. v U. H., Z. kraj, a po rozbití skleněné výplně pravých předních dveří vnikli do vozidla zn. VW PASSAT COMBI, modré barvy, odkud odcizili žluté pouzdro s brýlemi a modré pouzdro s 50 ks CD hudebních nosičů, čímž poškozenému R. M. způsobili škodu odcizením ve výši 3.000 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši 15.000 Kč,

18) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 20.00 hodin dne 16. 4. 2014 do 06:30 hodin dne 17. 4. 2014 doposud nezjištěným způsobem vnikli do zajištěné společné podzemní garáže bytových domů na ulici S. v U. H., Z. kraj, kde po rozbití pravého předního okénka dveří vnikli do motorového vozidla zn. Citroën, šedé barvy, a z vozidla odcizili pracovní blůzu značky HD CONCEPT, čímž poškozenému P. S. způsobili škodu poškozením vozidla ve výši 24.235 Kč a škodu odcizením ve výši 400 Kč,

19) po předchozí vzájemné domluvě společně, v době od 16:30 hodin dne 16. 4. 2014 do 05:35 hodin dne 17. 4. 2014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, kde následně přešli do sklepních prostor a zde postupně po vypáčení sklepních dveří vnikli do sklepní kóje přináležející k bytu J. B., prostor prohledali, ovšem nic neodcizili, následně vnikli do sklepní kóje přináležející k bytu P. B., prostor prohledali, ale nic neodcizili, a poté vnikli do kóje přináležející k bytu E. M., odkud odcizili dámské jízdní kolo zn. ANLEN stříbrné barvy a dále pánské horské jízdní kolo nezjištěné značky, stříbrné barvy, načež s odcizenými koly dům opustili, přičemž Š. V. později odcizené kolo zn. ANLEN prodala osobě Z. M., čímž poškozené E. M. způsobili škodu odcizením ve výši 7.500 Kč,

20) po předchozí vzájemné domluvě společně, v době od 22:00 hodin dne 16. 4. 2014 do 00:52 hodin dne 17. 4. 2014, na ulici M. v U. H., Z. kraj, nejprve po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením vnikli do společných prostor bytového domu, a to s úmyslem odcizení případně nalezených věcí, poté se s úmyslem odcizení případně nalezených věcí pokusili vniknout i do sousedního vchodu, což se jim ovšem po násilném páčení dveří nepodařilo, čímž poškozenému Společenství vlastníků jednotek Mánesova 865-867, IČ: 26312948, se sídlem Uherské Hradiště, Mánesova 865, způsobili škodu poškozením zámku dveří ve výši 4.102 Kč,

21) po předchozí vzájemné domluvě společně, v době od 07:00 hodin dne 17. 4. 2014 do 08:00 hodin dne 19. 4. 2014 na ulici P. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, odkud přešli do sklepních prostor domu a po odstranění visacího zámku vnikli do sklepní kóje přináležející k bytu A. G., tuto kóji prohledali a odcizili z ní 2 ks plastových lahví obsahu 1,35 litru s prostředkem Pur balsam a 4 lahve 0,7 litru s vínem různých značek, čímž poškozenému A. G. způsobili škodu odcizením ve výši 400 Kč, a poškozením visacího zámku škodu 100 Kč,

22) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době měsíce dubna 2014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezených věcí pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří postupně vniknout do společných prostor bytových domů, což se jim však nepodařilo, přičemž škodu na majetku nezpůsobili,

společně s K. N.

23) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 18:20 hodin dne 27. 2. 2014 do 05:50 hodin dne 28. 2. 2014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, v prostorách společných podzemních garáží bytových domů a za pomocí šroubováku vnikli po rozbití skleněné výplně okénka pravých předních dveří do osobního motorového vozidla zn. Mazda 6, šedé barvy, přičemž D. V. prohledal vnitřní prostory vozidla, odkud však nic neodcizil, čímž poškozenému F. L. způsobil poškozením škodu ve výši 6.466 Kč,

24) po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně, v přesně nezjištěné době od 19:00 hodin dne 27. 2. 2014 do 10:55 hodin dne 28. 2. 2014, na ulici J. E. P. v U. H., Z. kraj, za použití šroubováku po vypáčení vnikli přes zajištěné vchodové dveře do bytového domu, poté i do sklepních prostorů a zde pomocí šroubováku překonali zámek sklepní kóje přináležející k bytu A. Ž., D. V. kóji prohledal, ovšem nic neodcizil, čímž poškozené A. Ž. způsobili škodu poškozením zámku ve výši 150 Kč,

25) po předchozí vzájemné domluvě na odcizení věcí společně, v přesně nezjištěné době měsíce února 2014, na ulici J. E. P. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením šroubovákem vnikli do společných prostor ubytovny U. nemocnice, a. s., a to s úmyslem odcizení případně nalezených věcí, následně prohledali společné chodby, ale nic neodcizili a svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

26) po předchozí vzájemné domluvě na odcizení věcí, v přesně nezjištěné době měsíce února 2014, na ulici J. E. P. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením šroubovákem vnikli do společných prostor bytového domu, následně přešli do sklepních prostor a po překonání dveří vypáčením šroubovákem s úmyslem odcizení případně nalezených věcí vnikli do společné kolárky, kolárku a společné prostory prohledali, ale nic neodcizili, a svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

27) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době, v průběhu měsíce února 2014, na ulici T. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením šroubovákem vnikli do společných prostor bytového domu, a to v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi, jednotlivé společné chodby prohledali a odcizili pár sportovních bot, nezjištěné značky v hodnotě 150 Kč, čímž doposud nezjištěnému majiteli způsobili škodu odcizením ve výši 150 Kč,

28) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době, v průběhu měsíce února 2014, na ulici T. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří pomocí šroubováku vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

29) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době, v průběhu měsíce února 2014, na ulici T. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením šroubovákem vnikli do společných prostor bytového domu, a to v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi, jednotlivé společné chodby prohledali a z chodby odcizili pár sportovních bot značky Adidas, čímž poškozené H. S. způsobili škodu odcizením ve výši 1.300 Kč, a dále způsobili Společenství vlastníků jednotek Trnková čp. 428, 429, 430 se sídlem Uherské Hradiště, Trnková 428, IČ: 27686370, poškozením vchodových dveří škodu ve výši 3.899 Kč,

30) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 12. 3. 2014 do 14. 3. 2014, na ulici v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, následně prohledali společné prostory chodby a před bytem L. M. odcizili volně položený pár dětské sportovní obuvi zn. FILLA, čímž poškozené L. M. způsobili škodu odcizením ve výši 390 Kč a dále způsobili Společenství vlastníků jednotek 28. října 987, IČ: 27698262, škodu poškozením dveří ve výši 20.325 Kč,

31) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 12. 3. 2014 do 14. 3. 2014, na ulici v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením vnikli do společných prostor bytového domu s úmyslem odcizení případně nalezených věcí, následně prohledali společné prostory chodby, ale nic neodcizili a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

32) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 12. 3. 2014 do 14. 3. 2014, na ulici v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, s úmyslem odcizení případně nalezených věcí, následně prohledali společné prostory chodby, odkud ale nic neodcizili, čímž poškozenému družstvu VESNA, bytovému družstvu vlastníků, IČ: 65278232, se sídlem 28. října 984, Uherské Hradiště, způsobili poškozením vchodových dveří škodu ve výši 5.000 Kč,

33) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 20:00 hodin dne 13. 4. 2014 do 05:30 hodin dne 14. 4. 2014, na ulici T. M. M. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením vnikli do společných prostor bytového domu, následně prohledali společné prostory a na chodbě prvního patra odcizili z botníku volně uložené dva páry sportovní obuvi zn. REEBOK, čímž poškozenému Ing. Bc. P. P. způsobili škodu ve výši 500 Kč,

34) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 20:00 hodin dne 16. 4. 2014 do 05:30 hodin dne 17. 4. 2014, na ulici T. M. M. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezených věcí pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

35) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době, od 19:00 hodin dne 11. 4. 2014 do 11:00 hodin dne 14. 4. 2014, na ulici L. J. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezených věcí pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu a následně i do sklepních prostor z venkovní části objektu, což se jim nepodařilo, čímž poškozenému Společenství vlastníků jednotek Janáčkova 53, IČ: 29224951, způsobili poškozením vstupních dveří a dveří sklepních prostor škodu ve výši 3.000 Kč,

36) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době, od 13. 4. 2014 do 14. 4. 2014, na ulici L. J. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vypáčením vnikli do společných prostor bytového domu, kde ze společné chodby před bytem T. M. odcizili okrasný zvonek, 2 páry pánské obuvi a jeden pár dámské společenské obuvi, čímž poškozené T. M. způsobili škodu odcizením ve výši 2.950 Kč a dále způsobili Městu Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, IČ: 00291471, poškozením dveří a zámku dveří škodu ve výši 611 Kč,

37) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4. 2014, na ulici P. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

38) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4. 2014, na ulici P. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

39) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4. 2014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

40) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4. 2014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, a to v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi, jednotlivé společné chodby prohledali ovšem nic neodcizili a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

41) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4.2 014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

42) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4. 2014, na ulici S. v U. H., Z. kraj, se v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi pokusili páčením zámkového mechanismu vstupních dveří vniknout do společných prostor bytového domu, což se jim však nepodařilo a tímto svým jednáním nezpůsobili žádnou škodu,

43) po předchozí vzájemné domluvě společně, v přesně nezjištěné době od 16. 4. 2014 do 17. 4. 2014, na ulici Z. trh v U. H., Z. kraj, po překonání zajištěných vchodových dveří vnikli do společných prostor bytového domu, a to v úmyslu odcizení případně nalezené obuvi, jednotlivé společné chodby prohledali, ale nic neodcizili, čímž poškozenému Společenství vlastníků pro dům 1514 Zelný trh, se sídlem Zelný trh čp. 1514, Uherské Hradiště, IČ: 02544067, poškozením vstupních dveří způsobili škodu ve výši 4.000 Kč,

a obviněný D. V. jednání uvedeného pod body 1 až 43) se dopustil, přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 16.10.2013, č. j. 1 T 172/2012-115, který nabyl právní moci dne 16.10.2013, uznán vinným mimo jiné ze spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku a byl mu uložen společný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 40 měsíců se zařazením do věznice s dozorem, kdy byl rozhodnutím Okresního soudu ve Znojmě, sp. zn. 1 PP 42/2013, ze dne 21.01.2014, podmíněně propuštěn z výkonu trestu na zkušební dobu tří let, tedy do 21.01.2017,

přičemž obviněný D. V. svým jednáním samostatně a ve spolupachatelství způsobil a pokusil se způsobit celkovou škodu odcizením ve výši 83.090 Kč a poškozením 173.937 Kč.

Rozsudek nalézacího soudu napadl obviněný odvoláním směřujícím proti všem jeho výrokům. Odvolání bylo usnesením Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 6 To 61/2015, podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 6 To 61/2015, podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání, v němž odkázal na dovolací důvody uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), l ) tr. ř. Podle přesvědčení obviněného ve vztahu k jednáním, jichž se dopustil se spoluobviněnými Š. V. a K. N. [dílčí útoky pod body 8) až 22) a 24) až 43)], spočívají rozhodnutí soudu prvního stupně a též odvolacího soudu na nesprávném právním posouzení skutku a na jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Dále se domníval, že odvolací soud, který rozsudek nalézacího soudu v části týkající se dílčích útoků pod body 8) až 22) a 24) až 43) nezrušil a odvolání zamítl, rozhodl o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí.

Podle názoru obviněného došlo k nesprávnému hodnocení otázky protiprávního jednání neboli porušení právní povinnosti, k nesprávnému hodnocení otázky zavinění a otázky příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem. Dále podle něj došlo k vydání rozhodnutí v důsledku porušení procesních pravidel spočívajících v odepření procesních práv zakládajících nezákonnost rozhodnutí z důvodu porušení práva na spravedlivý proces a k jinému nesprávnému hmotně právnímu posouzení danému extrémním nesouladem mezi právními závěry a zjištěnými okolnostmi. Měl za to, že soudy porušily jeho právo na řádnou obhajobu a na nestranné posuzování věci, jednostranně a nesprávně hodnotily provedené důkazy a bez přiměřených důvodů odmítly obhajobou navrhované doplnění dokazování, jež mohlo přispět k úplnému a správnému hodnocení všech relevantních okolností. V této souvislosti zmínil záznamy z průmyslových kamer, jež se nacházely zejména v podzemních garážích nebo jinde na veřejných prostranstvích kolem bytových domů. Poznamenal, že výpovědi spoluobviněných Š. V. a K. N. nemohou být považovány za věrohodné. Spoluobviněná Š. V. je osobou drogově závislou a trpí velkými psychickými problémy souvisejícími s užíváním omamných látek. V přípravném řízení vypovídala pod vlivem léků, jež jí předepsal psychiatr na depresi, přičemž v hlavním líčení bylo z jejího nepřiměřeného chování patrné, že se nachází pod vlivem drog. Úkolem soudu proto bylo posoudit psychický stav spoluobviněné a zjistit, zda její úsudek nebyl ovlivněn např. užíváním léků. Obdobně je tomu i u spoluobviněné K. N. Ta byla navíc už v průběhu soudního řízení nucena nastoupit na léčení, neboť svou situaci nezvládala. Závěrem akcentoval, že se za trestnou činnost poškozeným omluvil.

Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 6 To 61/2015, a rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 2 T 73/2014, zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství sdělila, že Nejvyšší státní zastupitelství se k dovolání obviněného nebude věcně vyjadřovat. Současně vyjádřila souhlas s tím, aby ve věci rozhodl Nejvyšší soud v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání je podle § 265a tr. ř. přípustné, že je podala včas oprávněná osoba a že splňuje náležitosti obsahu dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř. Shledal však, že dovolání je podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Obviněný v dovolání odkázal na dovolací důvody uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), l ) tr. ř.

S odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř. lze dovolání podat, bylo-li rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 pod písmeny a) až k) tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř. tedy spočívá ve třech různých okolnostech (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3174-3175.): řádný opravný prostředek byl zamítnut z tzv. formálních důvodů podle § 148 odst. 1 písm. a) a b) tr. ř. nebo podle § 253 odst. 1 tr. ř., přestože nebyly splněny procesní podmínky stanovené pro takové rozhodnutí, nebo odvolání bylo odmítnuto pro nesplnění jeho obsahových náležitostí podle § 253 odst. 3 tr. ř., ačkoli oprávněná osoba nebyla řádně poučena nebo jí nebyla poskytnuta pomoc při odstranění vad odvolání, nebo řádný opravný prostředek byl zamítnut z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou důvody uvedené výše jako první okolnost, ale řízení předcházející napadenému rozhodnutí je zatíženo vadami, které jsou ostatními dovolacími důvody podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

Obviněný měl za to, že odvolací soud, který rozsudek nalézacího soudu v části týkající se dílčích útoků pod body 8) až 22) a 24) až 43) nezrušil a odvolání zamítl, rozhodl o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí.

K zamítnutí odvolání obviněného ale nedošlo z procesních důvodů, tj. podle § 253 odst. 1 tr. ř., resp. podle § 253 odst. 3 tr. ř., a proto se na daný případ ta část ustanovení § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř., která je vyjádřena dikcí bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku , aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí a na niž odkázala obviněná, evidentně nevztahuje. Odvolání obviněného bylo zamítnuto jako nedůvodné poté, co odvolací soud meritorně přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně. Dovolání je v tomto případě možné podat, jen byl-li v řízení napadenému rozhodnutí předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. V souladu s touto podmínkou obviněný odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Výklad tohoto ustanovení v kontextu dalších důvodů dovolání obsažených v ustanovení § 265b tr. ř. standardně vychází z úvahy, že dovolání je opravným prostředkem mimořádným a odpovídají tomu i zákonem stanovené podmínky rozhodování o něm. Dovolání je zákonem určeno k nápravě procesních a právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř., není (a ani nemůže být) další instancí přezkoumávající skutkový stav v celé šíři. Procesně právní úprava řízení před soudem prvního stupně a posléze před soudem odvolacím poskytuje dostatečný prostor k tomu, aby se skutkovou stránkou věci nemusel (a vzhledem k právní úpravě rozhodování o dovolání ani neměl) zabývat Nejvyšší soud v řízení o dovolání.

V mezích uplatněného dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Proto je též dovolací soud vázán skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, event. soudu odvolacího, a těmito soudy zjištěný skutkový stav je pro něj východiskem pro posouzení skutku z hlediska hmotného práva. Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též jiné nesprávné hmotně právní posouzení . Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva.

Současně platí, že obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se opírá existence určitého dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat zákonnému vymezení takového dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř., nestačí jen formální odkaz na příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

Nejvyšší soud však již v minulosti opakovaně připustil, že se zásada, s níž dovolací soud přistupuje k hodnocení skutkových námitek, nemusí uplatnit bezvýhradně, a to v případě zjištění, že nesprávná realizace důkazního řízení má za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení zásadních požadavků spravedlivého procesu. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu se rozhodování o mimořádném opravném prostředku nemůže ocitnout mimo rámec ochrany základních práv jednotlivce a tato ústavně garantovaná práva musí být respektována (a chráněna) též v řízení o všech opravných prostředcích (k tomu viz př. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 125/04, I. ÚS 55/04, I. ÚS 554/04, Pl. ÚS-st. 38/14). Ústavní soud vymezil taktéž zobecňující podmínky, za jejichž splnění má nesprávná realizace důkazního řízení za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu. Podle Ústavního soudu tak lze vyčlenit případy důkazů opomenutých, případy důkazů získaných, a tudíž posléze i použitých v rozporu s procesními předpisy a konečně případy svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv akceptovatelného racionálního logického základu (k tomu např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 177/04, IV. ÚS 570/03 aj.).

Z obsahu podaného dovolání vyplývá, že obviněný s odkazem na důvod dovolání uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. uplatnil námitky, které směřovaly výlučně proti způsobu hodnocení provedených důkazů a ve svých důsledcích proti správnosti skutkových zjištění, která učinily soudy obou stupňů. Tento závěr je namístě učinit proto, že třebaže obviněný namítl, že došlo k nesprávnému hodnocení otázky protiprávního jednání neboli porušení právní povinnosti, k nesprávnému hodnocení otázky zavinění a otázky příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem, neuvedl jedinou konkrétní hmotně právní námitku, která by takové tvrzení odůvodňovala. Naopak uplatnil výtky skutkové povahy, jejichž prostřednictvím zpochybnil respektování práva na obhajobu, způsob hodnocení provedených důkazů, respektování zásad spravedlivého procesu.

Jde-li o polemiku obviněného s hodnocením důkazů provedeným soudy, pochybení podřaditelná pod vady zmiňované v judikatuře Ústavního soudu (tj. případy důkazů opomenutých, případy důkazů získaných, a tudíž posléze i použitých v rozporu s procesními předpisy a případy svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv akceptovatelného racionálního logického základu) v projednávané věci dovolací soud neshledal. K žádnému, natožpak extrémnímu rozporu v řízení nedošlo. Nejvyšší soud se ztotožňuje s hodnotícími úvahami soudů obou stupňů, podle nichž je obviněný ze stíhaného jednání usvědčován svým doznáním (č. listu 1514-1516 ve spojení s č. listu 1074-1076), výpověďmi spoluobviněných Š. V. (č. listu 1516-1517 ve spojení s č. listu 1123-1127) a K. N. (č. listu 1517 ve spojení s č. listu 1066-1068, 1119-1120), jakož i dalšími důkazy vztahujícími se k jednotlivým útokům popsaným ve skutkové větě výroku o vině [viz např. výpovědi poškozených, protokoly o ohledání místa činu a související fotodokumentace (např. č. listu 41-46, 81-86, 195-197, 377-383), prověrky na místě a související fotodokumentace (č. listu 431-450, 466-484, 545-566), odborné vyjádření Policie ČR, obor kriminalistika, odvětví daktyloskopie (např. č. listu 87-88, 384, 695), odborné vyjádření Mgr. Jaroslava Juráka, znalce z oboru ekonomika (č. listu 1130-1170), aj.]. O věrohodnosti výpovědí spoluobviněných nelze pochybovat. Jednak nutno poukázat na to, že jsou konstantní, neměnné, vzájemně do sebe zapadají a korespondují i s ostatními důkazy, jednak nutno akcentovat, že nalézací soud, který spoluobviněné u hlavního líčení vyslechl, a který tudíž měl možnost posoudit jejich vystupování, žádné prvky nevěrohodnosti nezaznamenal. Navíc nelze odhlédnout od skutečnosti, že doznání obviněného se vztahovalo rovněž na útoky, jejichž spáchání v rámci dovolání rozporuje na útoky, jichž se dopustil se spoluobviněnými [ad útoky pod body 8), 9), 13), 14), 15), 23) a 24)].

Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že z odůvodnění zejména rozsudku soudu prvního stupně (str. 19 až 26 rozsudku) vyplývá přesvědčivý vztah mezi učiněnými skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů. Je zjevné, že nalézací soud, s jehož rozhodnutím se odvolací soud ztotožnil, postupoval při hodnocení důkazů důsledně podle § 2 odst. 6 tr. ř. a učinil skutková zjištění, která řádně zdůvodnil. Není úkolem Nejvyššího soudu coby soudu dovolacího, aby jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, porovnával a vyvozoval z nich vlastní skutkové závěry. Podstatné je, že soudy nižších stupňů hodnotily provedené důkazy v souladu s jejich obsahem, že se nedopustily žádné deformace důkazů, že ani jinak nevybočily z mezí volného hodnocení důkazů a že své hodnotící závěry jasně a logicky vysvětlily. To, že způsob hodnocení provedených důkazů nekoresponduje s představami dovolatele, není dovolacím důvodem a samo o sobě závěr o porušení zásad spravedlivého procesu a o nezbytnosti zásahu Nejvyššího soudu neopodstatňuje.

Co se případného opomenutí důkazu týče, nelze než připomenout, že ani podle judikatury Ústavního soudu (viz např. nález sp. zn. I. ÚS 362/96, usnesení sp. zn. I. ÚS 152/05) není soud v zásadě povinen vyhovět každému důkaznímu návrhu. Právu obviněného navrhnout důkazy, jejichž provedení v rámci své obhajoby považuje za potřebné, odpovídá povinnost soudu nejen o důkazních návrzích rozhodnout, ale také, pokud jim nevyhoví, vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy neprovedl. Ústavní soud v řadě svých nálezů (III. ÚS 61/94, III. ÚS 95/97, I. ÚS 733/01, III. ÚS 173/02 a další) podrobně vyložil pojem tzv. opomenutých důkazů ve vazbě na zásadu volného hodnocení důkazů a požadavky, jež zákon klade na odůvodnění soudních rozhodnutí. Neakceptování důkazního návrhu obviněného lze založit třemi důvody: Prvním je argument, podle něhož tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je navrhován důkaz, nemá relevantní souvislost s předmětem řízení. Dalším je argument, podle kterého důkaz není s to ani ověřit ani vyvrátit tvrzenou skutečnost, čili ve vazbě na toto tvrzení nedisponuje vypovídací potencí. Konečně třetím je pak nadbytečnost důkazu, tj. argument, podle něhož určité tvrzení, k jehož ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez důvodných pochybností (s praktickou jistotou) ověřeno nebo vyvráceno.

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že obviněný v průběhu hlavního líčení konaného dne 6. 10. 2014 poté, co byl přečten úřední záznam o podaném vysvětlení svědka R. M., poznamenal, že na místě činu by měl být kamerový systém, který by mohl odhalit pravého pachatele, přičemž uvedené by se mělo vyšetřit. Obviněný, ačkoliv podotkl, že by se měl zhlédnout kamerový záznam, na výslovný dotaz samosoudce, zda mají strany návrhy na doplnění dokazování, uvedl, že nikoliv. Stejné uvedla i jeho obhájkyně (č. listu 1599 a 1600). Návrh na doplnění dokazování nečinila obhajoba ani posléze (srov. č. listu 1649) a v hlavním líčení konaném dne 8. 12. 2014 obviněný na dotaz samosoudce sdělil, že na zajištění záznamu kamerového systému netrvá (č. listu 1682). Jen pro úplnost je vhodné dodat, že návrhy na doplnění dokazování nebyly činěny ani v rámci odvolacího řízení (srov. č. listu 1780). S ohledem na tyto skutečnosti je zjevné, že ani v tomto směru nebylo právo obviněného na spravedlivý proces porušeno. Navíc nutno poukázat na str. 24 rozsudku nalézacího soudu, kde se soud k důvodům nevyhovění návrhu na opatření kamerových záznamů dostatečně vyjádřil.

Na základě shora uvedeného Nejvyšší soud konstatuje, že námitky obviněného tvrzeným dovolacím důvodům neodpovídají. Obviněný ve svém dovolání jednak neuplatnil žádný hmotně právní důvod [viz dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.], nýbrž na procesním základě (§ 2 odst. 5, 6 tr. ř.) se ve svůj prospěch domáhal přehodnocení soudem učiněných skutkových závěrů, a jednak neuplatnil žádnou námitku vyhovující podmínkám dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř.

Dovolání obviněného tak bylo podáno z jiného důvodu, než jaký činí dovolání přípustným ustanovení § 265b tr. ř., a Nejvyšší soud je proto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo. Rozhodl tak v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 29. července 2015


JUDr. Věra Kůrková
předsedkyně senátu