8 Tdo 848/2013
Datum rozhodnutí: 11.09.2013
Dotčené předpisy: § 30 odst. 3 tr. ř.8 Tdo 848/2013-29

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. září 2013 ve věci dovolání obviněného Mgr. J. W., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 6. 2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 1 T 83/2012, podle § 31 odst. 1 tr. ř., t a k t o :

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. j e soudce JUDr. Drahomír Drápal v y l o u č e n z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tdo 848/2013.
O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Mgr. J. W. podal prostřednictvím svého obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 6. 2013, sp. zn. 4 To 200/2013, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 1 T 83/2012.

Podle § 265c tr. ř. je dovolacím soudem Nejvyšší soud, u něhož je trestní věc obviněného vedena pod sp. zn. 8 Tdo 848/2013. Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu byla předmětná věc přidělena k projednání a rozhodnutí senátu č. 8, jehož členem je v současné době rovněž JUDr. Drahomír Drápal (jako soudce dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu).

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. je z rozhodování u soudu vyššího stupně vyloučen soudce nebo přísedící, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně.

Podle zjištění Nejvyššího soudu z obsahu spisu vyplývá, že JUDr. Drahomír Drápal jako soudce Krajského soudu v Brně rozhodoval v minulosti v dané věci o stížnosti státního zástupce proti usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 25. 4. 2012, č. j. 1 T 83/2012-71 (viz č. l. 88 trestního spisu).

S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud podle § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že JUDr. Drahomír Drápal je z důvodu uvedeného v ustanovení § 30 odst. 3 tr. ř. z rozhodování u Nejvyššího soudu v této věci vyloučen .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 11. září 2013

Předseda senátu: JUDr. Jan B l á h a