8 Tdo 1578/2012
Datum rozhodnutí: 16.01.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.8 Tdo 1578/2012-27
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu dne 16. ledna 2013 o dovolání obviněného F. M., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 9. 2012, sp. n. 5 To 364/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 2 T 99/2012, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného F. M. b e r e n a v ě d o m í . O d ů v o d n ě n í :

Obviněný F. M. podal prostřednictvím obhájce JUDr. Petra Kafky v zákonné lhůtě z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 5 To 364/2012. Tímto rozsudkem odvolacího soudu bylo rozhodováno o odvolání obviněného podaném proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 2 T 99/2012. Odvolací soud z podnětu odvolání obviněného rozsudek soudu prvního stupně podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušil v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 písm. b) tr. ř. nově rozhodl, tak, že obviněného uznal vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. e) tr. zákoníku, za který jej odsoudil podle § 337 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou.

Obviněný zaslal Nejvyššímu soudu podání, které bylo dovolacímu soudu doručeno prostřednictvím datové schránky dne 14. 1. 2013, v němž sdělil, že své dovolání podané dne 26. 11. 2012 proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 9. 2012, sp. n. 5 To 364/2012, výslovně bere zpět.

Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

V daném případě prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která předmětné dovolání podala, v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě a způsobem zákonu odpovídajícím. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř. a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného F. M., bylo podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyní senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání vzala na vědomí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 16. ledna 2013
Předsedkyně senátu: JUDr. Milada Šámalová