8 Tcu 234/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.8 Tcu 234/2012-11
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. ledna 2013 o návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky tulipána *) , rozsudkem Obvodního soudu - senátního soudu pro mladistvé - Chemnitz ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. 9 Ls 463 Js 12770/11 jug., hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í : Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve věci mladistvého tulipána , občana České republiky (dále jen mladistvý ) pod sp. zn. 1330/2011-MOT-T/10 Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, aby se do evidence Rejstříku trestů zaznamenaly údaje o pravomocném odsouzení německého Obvodního soudu - senátního soudu pro mladistvé - Chemnitz ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. 9 Ls 463 Js 12770/11 jug., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 269/1994 Sb. ).

Nejvyšší soud na základě tohoto podnětu a připojeného opisu předmětného rozhodnutí posuzoval, zda jsou pro navrhovaný postup splněny zákonem předepsané podmínky.

Podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Na základě tohoto podnětu a připojeného opisu předmětného rozhodnutí Nejvyšší soud shledal, že rozsudkem Spolkové republiky Německo, Obvodního soudu - senátního soudu pro mladistvé - Chemnitz ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. 9 Ls 463 Js 12770/11 jug., byl mladistvý odsouzen za činy spočívající v tom, že:
1. Dne 27. 2. 2011 kolem 7.15 hod. hodil mladistvý betonovou dlažební kostku do bočního okna obchodního objektu firmy "WD Transporte Internationale Spedition" GmbH, B. v B. Pak otevřel okenní rukojeť a vstoupil do pobytového prostoru v budově, aby mohl hledat něco k odcizení. Vzhledem k tomu, že nic nenalezl, opustil zase objekt. Zničením dvojitě zaskleného okna vznikl náklad na obnovu ve výši přibližně 300,00 EUR,
2. V době mezi 10. 3. 2011 a 24. 3. 2011, před 14.30 hod., mladistvý vnikl vytažením zamčených vstupních dveří do zahradního domu majitele S. G. v B., A.B./H., aby hledal bez úspěchu věci ke krádeži. Žalovaný přitom tělem vytlačil dvojnásobně uzamčené vstupní dveře. Tím vznikla věcná škoda na cizích věcech ve výši přibližně 200,00 EUR,
3. Dne 13. 3. 2011 mezi 07.15 a 07.45 hod. vnikl mladistvý znovu do objektu popsaného v bodě 1. Opět hodil kámen do postranního okna pobytové místnosti firmy, použil držadlo okna a otevřel okno. Tím vnikla škoda na cizí věci ve výši přibližně 150,00 EUR. Opět nic nezískal, protože pozoroval, že jeho pokus o vloupání byl odhalen,
4. Dne 14. 3. 2011 mezi půlnocí až do 18. 3. 2011, 12:45 hod. mladistvý násilně vnikl do tří bungalovů a chatek v zahrádkářské kolonii "G. B. B." z. s. na B. v B.:
a) u zahradní chaty na pozemku rodiny M. v B. se marně snažil vypáčit vstupní dveře. Pak rozbil okno vedle dveří, dostal se do objektu a ukradl ze zásuvky příbory v hodnotě přibližně 30,00 EUR. Kromě toho vznikl náklad na opravu ve výši přibližně 150,00 EUR,
b) u zděné chaty na pozemku, majitel L. H. z B., rozbil mladistvý dekorativní sklo do koupelny vedle zadního vchodu do budovy. Nevznikla škoda krádeží. Vznikl náklad na obnovu ve výši přibližně 100,00 EUR,
c) mladistvý pak vnikl do zahradního domku na pozemku, majitelka Ch. M. z B., tak, že vykopl vstupní dveře. Z budovy nic neukradl. Vznikl náklad na opravu ve výši přibližně 150,00 EUR,
d) 5. Dne 16. 3. 2011 mezi 16,50 až 17,25 hod. obviněný vnikl do v bodě 4 popsané zahrady znovu:
a) u bungalovu poškozeného S. B. z B., pozemek, se pokusil vylomit přední dveře a dveře u přístavby nebo je vykopnout. Na zámcích dveří vznikla věcná škoda ve výši přibližně 100,00 EUR. Nic nebylo ukradeno,
b) v zahradním domku poškozeného P., vypáčil mladistvý okenici a jedno okno. To bylo poškozeno na rámu a západce. Tím vznikl náklad na opravu ve výši přibližně ve výši přibližně 30,00 EUR. Z objektu, odcizil mladistvý dva používané hasáky, po jedné sadě nástrčkových klíčů a klíčů s očkem, tři použité šroubováky, použité kladivo, sadu sekáčů, vrtačku, kotoučovou pilu, mikrovlnnou troubu, sadu příborů pro 8 osob, dva hrnce a dvě pánve, celkem předměty v hodnotě přibližně 120,00 EUR,
Na srubu poškozeného V., pozemek, vypáčil mladistvý úplně zámek vstupních dveří. Pak násilím vypáčil okenici na pravé čelní straně. Vznikly náklady na opravu ve výši přibližně 50,00 EUR. mladistvý ukradl z budovy různé nářadí neznámé hodnoty,
6. Mezi 18. 3. 2011, 21:30 hodin a 19. 3. 2011, 9.35 hodin, pronikl mladistvý do budovy klubu FSV B. (L. s.), B. v B., kde vypáčil krumpáčem střední venkovní dveře. V objektu mladistvý násilím otevřel dveře do kuchyně a tam se nacházející prázdný trezor. Z klubovny ukradl čtyři lahve piva a láhev vodky v celkové hodnotě přibližně 15,00 EUR. Na místě snědl zmrzlinu v hodnotě 1,50 EUR a další zmrzlinu si vzal s sebou. Vznikla škoda na cizí věci v celkové hodnotě nejméně 1.500,00 EUR,
7. V době od 20. 3. 2011, 7.15 hod. do 21. 3. 2011, 9:00 hodin, mladistvý pronikl do volného obytného domu, majitel S. H., B./S. v B., tak, že rozbil kamenem dvě okna v zadní části domu. Pak vykopl boční dveře do garáže a spojovací dveře z garáže do domu. Mladistvý cihlou rozbil také skla oken a kamenem sklo v garáži. Nic k ukradení nenalezl a tak znovu opustil budovu. Vznikla věcná škoda ve výši přibližně 1.500,00 EUR,
8. Dne 21. 3. 2011 kolem 15.00 hodin vnikl mladistvý do obytného, v době spáchaného činu prázdného rodinného domu, majitel T. B., K. v B., kde kamenem rozbil okno do koupelny a okno odemknul. Z dětského pokoje, odcizil mobilní telefon, notebook "ASUS eePC4 G (701) v původní ceně ve výši 299,00 s příslušenstvím v hodnotě 35,00 EUR a z ostatních místností videokameru JVCII GZ­-MG 135 v původní ceně 343,95 EUR, dva digitální fotoaparáty značky "Panasonic" LUNMIX ZTZ 3 v původní ceně 303,00 EUR a také "Casio" EX-S880 EXLIM Bk v původní ceně 83.90 EUR, stejně jako v prvním případě brašnu na fotoaparát a příslušenství v hodnotě 65,00 EUR. Dále odcizil také digitální fotoaparát značky "Sony", další mobilní telefon, MP 3 přehrávač iL Yn-AP 200 v původní ceně 99.00 EUR. Vznikla celková výše škod z krádeže přibližně 1.500,00 EUR a věcné škody asi 100,00 EUR,
9. Mezi 20. 3. 2011, 22.00 hodin, a 27. 3. 2011, 08.15 hodin, mladistvý znovu pronikl do v bodě 6. popsané klubovny FSV B. Mladistvý rozbil pomocí nástroje pravé vstupní dveře a levé vnější dveře do místnosti pro trenéry. V objektu rozbil dveře do kuchyně a visacím zámkem zajištěnou dřevěnou skříňku a také vstupní dveře do místnosti rozhodčích a trenérů. Nic nebylo ukradeno. Vznikla věcná škoda ve výši přibližně 500,00 EUR,
10. Dne 29. 3. 2011 mezi 7.00 a 15.00 hodin, vnikl mladistvý vypáčením okna do koupelny do suterénu v bytě C. E. v B., M. v B. Poškozená nebyla v době činu přítomna. Mladistvému nevyšla jeho snaha otevřít spojovací dveře k rodině E. Také další pokus dostat se do 1. poschodí se mu nepodařil. Mladistvý nic neukradl. Vznikla věcná škoda ve výši nejméně 500,00 EUR,
11. Dne 5. 4. 2011 od 07.00 do 13.00 hodin se mladistvý znovu pokusil dostat do obytného domu rodiny B. (8.). Vypáčení dveří se nezdařilo. Nic nebylo ukradeno. Vznikla věcná škoda ve výši přibližně 100,00 EUR,
12. Dne 10. 4. 2011 asi v 13.10 hodin, se mladistvý snažil znovu dostat do obchodních prostor firmy Spedition WD Transporte v B. popsaných v bodě 1. tím, že hodil betonovou dlažební kostku do okna v zadní části objektu. Mladistvý se dostal oknem do budovy. Nenašel ale nic, co by stálo za ukradení a znovu opustil obchodní prostory. Vznikla věcná škoda na cizí věci ve výši přibližně 500,00 EUR,
13. Dne 12. 4. 2011 v 8.28 hodin, se mladistvý opět pokusil proniknout do domu J. E., M. v B., tak, že vytlačil nahoru venkovní žaluzie letního bytu. Byl nicméně, přistižen majitelem domu přímo při činu.

Za tyto činy byl uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním do bytu, ve třech případech pokusem o krádež s vloupáním do bytu, ve třech případech krádeží a v deseti případech pokusem o krádež a byl za ně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Nejvyšší soud na základě takto popsaných skutkových okolností, poté, co činy mladistvého posoudil z hledisek uvedených v § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., shledal, že mladistvý, který je občanem České republiky, byl odsouzen rozsudkem soudu Spolkové republiky Německo, která je členským státem Evropské unie, jako mladistvý pachatel. Odsouzení se týká skutků, které jsou trestné i podle právního režimu České republiky. Konkrétně vykazují znaky jednak pokračujícího provinění krádeže podle § 205 odst. 1, 2 tr. zákoníku, dále pokračujícího provinění poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a v některý bodech (2., 4a,b,c, 5a,b, 7, 8, 10 a 11) by se jednalo i o provinění porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku; všechny uvedené trestné činy (resp. provinění) byly spáchány za účinnosti trestního zákoníku, tj. po 1. 1. 2010 a u všech uvedených útoků byla shledána vzájemná trestnost. Nejvyšší soud zvažoval i závažnost těchto činů, kterou považuje za vysokou, a to zejména s ohledem na četnost útoků, dobu, po níž je mladistvý páchal, jakož i způsob jejich provedení, u něhož je nutné zdůraznit násilí, jímž se tyto činy mladistvého vyznačují. Důležitá je i motivace k tomuto trestnému jednání mladistvého, neboť tak činil s úmyslem získat pro sebe majetkový prospěch.

Pro ve výroku vyslovený závěr svědčí i to, že při postihu v České republice by byl i jako mladistvý pachatel ohrožen trestní sazbou v rozpětí od tří měsíců do jednoho roku a šesti měsíců (při uvážení snížení trestního opatření odnětí svobody na polovinu ve smyslu § 31 odst. 1 z. s. m.), a také to, že mu nakonec byl (jako mladistvému) uložen poměrně citelný trest odnětí svobody na jeden rok a tři měsíce, tedy v horní polovině v úvahu přicházející zákonné trestní sazby. Lze tedy spolehlivě uzavřít, že se zřetelem na závažnost činů i druh trestu, který za ně byl uložen v České republice, jsou splněny všechny podmínky (formální i materiální) pro to, aby se na výše uvedené odsouzení tulipána jako mladistvého pachatele hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2013

Předsedkyně senátu: JUDr. Milada Šámalová *) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.