8 INS 6569/2012
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v .uv-v.-vvvv .I'v-vvv-lvlvv I luvvlvv l

8INS 6569/2012 B45-rozhodnutí NS, tisková skupina 121780-5/2016 SOUDCE Lhůta: rozhodnutí NSČR BOľdOVSká anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87969173, podnikající FO, ID: BORDOVSALICO81076 1 Typ DS: F0

anonymizovano Bordovská, Pod Barvířkou 2385/5, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: p63f45g

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 12:41 :48 01.06.2016 12:41:48

Soňa Hanáková 08.06.2016 20:35:41

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.2016 12:41:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 20:35:41 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 07:41 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

09.06.2016 00:07

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"Ilvlvvv vvlvv l-II III vlvllvv-Illlvv

8INS 6569/2012 B45-rozhodnutí NS, tisková skupina 121780-5/2016 SOUDCE Lhůta: rozhodnutí NSČR JUDr. Schmidtová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 18978541, ins. správce, ID: SCHMIDTALEN 15 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Schmidtová-JUDr. anonymizovano Schmidtová, Havlíčkova 864/4, 74101 Nový Jičín, CZ ID DS: bgzyicd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 12:41:45

Soňa Hanáková 01.06.2016 16:31 :50

Zprávu vypravil:

Doručeno:

01.06.2016 12:41:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:41:45 01.06.2016 16:31 :50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 07:27 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :42

Mikulášková Anežka