8 ICm 983/2013
8 ICm 983/2013-86 (KSOS 8 INS 3139/2012)

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Trojanovice č.p. 700, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01, zastoupeného Mgr. Ing. Svatavou Horákovou, advokátkou se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava proti žalovanému: Ing. Petr Klus CSc., sídlem Řeznická 33, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, insolvenční správce dlužníka Miroslava Frajkowského, anonymizovano , bytem Trojanovice č.p. 700, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01, o vyloučení z majetkové podstaty

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.07.2013 č. j. 8 ICm 983/2013-9 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením zdejšího soudu bylo řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno. Podáním ze dne 29.07.2013 žalobce požádal soud o osvobození od soudního poplatku. Usnesením zdejšího soudu č. j.-25 ze dne 24.09.2013, které nabylo právní moci dne 04.10.2013, bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu. Soud proto usnesení o zastavení řízení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.08.2014

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová