8 Azs 74/2006-79

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: a) V. T., zastoupená JUDr. Davidem Heryánem, advokátem se sídlem Praha 1, Růžová 15 a b) nezl. M. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně ad a) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2006, čj. 11 Az 3/2005-45,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2006, čj. 11 Az 3/2005-45 byla odmítnuta žaloba shora označených žalobkyň proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 1. 2005, čj. OAM-2968/VL-07-C09-2003 ve věci azylu. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně ad a) (V. T.) kasační stížnost. Po předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu, podáním ze dne 5. 2. 2007, doručeným téhož dne Městskému soudu v Praze, vzala tuto svou kasační stížnost výslovně zpět. Proto Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

V souladu s § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu