8 Azs 200/2005-41

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: K. D., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Žitná 45, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2005, čj. OAM-371/VL-07-BE01-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2005, čj. 48 Az 17/2005-26, takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 3. 2005 nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu); současně bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Krajského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 6. 9. 2005 zamítl. Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu včas podanou kasační stížností. Podáním, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 3. 2006, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.]. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. března 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu